PDA

View Full Version : Một số map đẹp để chụp ảnh (Update)Vũ Khuynh Thành
17-06-2014, 05:36 PM
Mình lập topic này để giới thiệu một số map trong game (mình cho là đẹp) để chụp hình kỉ niệm,... :sogood:
Đâyy chỉ là một số map thôi, mình sẽ update dần, ai có chỗ nào có thể chia sẻ cho m.n thì comment dưới nhá.:adore:
Tịnh Nguyệt Đàm 761,323

http://i.imgur.com/GmJoPox.jpg

Tịnh Nguyệt Đàm 863,331

http://i.imgur.com/3XIanhI.jpg

Tịnh Nguyệt Đàm 598,97

http://i.imgur.com/T8jpmUF.jpg


Côn Luân 499,182

http://i.imgur.com/zQ0N1QX.png

Côn Luân 795,153

http://i.imgur.com/d5t0RrB.png


Biện Kinh - Tương Tư Thụ

http://i.imgur.com/Rv02dIV.jpg


Hoa Sơn 723,124

http://i.imgur.com/XtHtr9n.png

Hoa Sơn 725,293

http://i.imgur.com/jMMPRBK.png

Hoa Sơn 382,132

http://i.imgur.com/In7oN24.png

Hoa Sơn 207,51

http://i.imgur.com/Z8xSN7K.pngThành Đô 653,151

http://i.imgur.com/rbCWyz7.jpg

Thành Đô 567,95

http://i.imgur.com/2S24IQG.png

Thành Đô 577,235

http://i.imgur.com/kFmRivx.jpg

Thành Đô 1234,395

http://i.imgur.com/5whBAc6.pngTiêu Dao Lâm - Miêu Lĩnh

http://i.imgur.com/32sUldX.jpg

http://i.imgur.com/9l8qCqf.jpg

http://i.imgur.com/dxqXFwu.jpg

http://i.imgur.com/CXrKzQ6.jpg


Thất Tinh Nham 826,114

http://i.imgur.com/33gtW49.pngTương Dương

http://i.imgur.com/fRcbXK1.png

http://i.imgur.com/nz3HcDj.jpg


Thiên Vương 564,413

http://i.imgur.com/zRwlp7k.jpg


U Lan Cốc - Vũ Di Sơn

http://i.imgur.com/DWhgjYh.png


UPDATE-Ing :dreaming:

phanngocphi17
18-06-2014, 04:31 PM
FA FA FA FA Tự Sướng Tự Sướng Tự Sướng Tự Sướng:surrender:

MạnChâuSa
18-06-2014, 06:10 PM
Ké pic =]]z

http://i.imgur.com/FMTagvA.jpg