PDA

View Full Version : Gấp đôi may mắn Hộp Quà Hồng PhúcĐộc Cô Phong
03-07-2014, 05:01 PM
Trong túi của quý nhân sĩ đã có Hộp Quà Hồng Phúc chưa? Chưa có thì hãy nhanh nhanh bổ sung ngay nhé! Trong thời gian nhất định, khi quý nhân sĩ dùng Hồng Phúc Lệnh mở Hộp Quà Hồng Phúc thì tha hồ nhận quà nhé!

Thời gian diễn raBắt đầu: 08h00 ngày 04/07/2014 (sau khi hoàn tất bảo trì cập nhật phiên bản 2.39)
Kết thúc: 23h59 ngày 10/07/2014


Đối tượng tham giaNhân sĩ tại các máy chủ đã khai mở trước ngày 01/05/2014


Vật phẩm liên quanSTT
Vật phẩm
Hình ảnh
Nguồn gốc


1
Hộp Quà Hồng Phúc
http://nkvs.vn/static/uploads/event/05_2014/hongphuctinhanh/hongphuclenh.jpg
• Nhận được khi tham gia các hoạt động.
• Có thể xếp chồng 999 ô.
• Có thể bán ra ở tiệm: 50 bạc


2
Thiệp Phúc Duyên
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/thiengiang/thiep_hong.jpg
• Mở Hộp Quà Hồng Phúc thứ 20 nhận được.
• Thiệp Phúc Duyên có thể thêm 10 lần mở Hộp Quà Hồng Phúc.


3
Hồng Phúc Lệnh
http://nkvs.vn/static/uploads/event/05_2014/hongphuctinhanh/hongphuclenh2.jpg
• Điểm sôi nổi: 80-100 điểm
• Mua tại Trân Bảo Các.
• Có thể xếp chồng 999 ô
• Có thể bán ra ở tiệm: 1 vạn bạc


Nội dung

• Trong thời gian sự kiện, khi tham gia mở Hộp Quà Hồng Phúc, quý nhân sĩ có thể nhận gấp đôi phần thưởng. Lưu ý: Các vật phẩm sau đây là ngẫu nhiên nhận được.Vật phẩm
Hình ảnh
Vật phẩm
Hình ảnh


Vàng khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/thiengiang/vang.jpg
Ly vân Ti - 3
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/thiengiang/ly3.jpg


Bạc khóa
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/thiengiang/bac.jpg
Ly Vân Ti - 4
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/thiengiang/ly4.jpg


Lam Thủy Tinh
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/thiengiang/lamtt.jpg
Toái Phiến - Bậc 2
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/thiengiang/toai2.jpg


Tử Thủy Tinh
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/thiengiang/ttt.jpg
Toái Phiến - Bậc 3
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/thiengiang/toai3.jpg


Mãnh Tử Thủy Tinh
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/thiengiang/manhttt1.jpg
Toái Phiến - Bậc 4
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/thiengiang/toai4_1.jpg


Linh Thạch - Bậc 2
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/thiengiang/linhthach2.jpg
Linh Thạch - Bậc 3
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/thiengiang/linhtach3.jpg


Linh Thạch - Bậc 4
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/thiengiang/toai4.jpg
Linh Thạch - Bậc 5
http://nkvs.vn/static/uploads/tinhnang/thiengiang/toai5.jpg
Quá đã! Còn chần chừ gì nữa! Nhanh mở hộp để được nhiều vật phẩm có giá trị nhé!


Đại sứ Sự kiện - Phương Phàm