PDA

View Full Version : Báo lỗi event mới đồng tâm kếtTIenNCC
15-07-2014, 05:45 PM
Gm vào xem thế nào chứ cả ngày online chục tiếng + đi bí cảnh Tvp các kiểu mà được có 3 khoáng thạch thì ăn event kiểu gì rất mong Gm xem xét về vụ này

Corei7
16-07-2014, 11:46 AM
Gm vào xem thế nào chứ cả ngày online chục tiếng + đi bí cảnh Tvp các kiểu mà được có 3 khoáng thạch thì ăn event kiểu gì rất mong Gm xem xét về vụ này

Chào bạn!
Trường hợp của bạn, bạn vui lòng gửi yêu cầu hỗ trợ tại trang hỗ trợ bạn nhé.
Link: http://hotro.duo.vn/