PDA

View Full Version : Event Hãy Chọn Giá Đúng - Đợt 2 ngày 18/07/2014Sặc Nước
17-07-2014, 03:45 PM
http://i.imgur.com/AzLc69n.jpg

Cùng chọn giá đúng đợt 2 nhé !
http://tkfiles.storage.msn.com/x1p4duNwsPlMCwxdbWPxTXkNYaiVxKFwx3byKCY4_sJfyVAaHJ l6KXdcJH8Z9ywfD-jXdSCtsNWVff_b0Vgn2R1bZl5vPlMk3hY6FZb0wnx5dQ Đối tượng tham gia :
Tất cả hảo hữu chơi game NKVS

http://tkfiles.storage.msn.com/x1p4duNwsPlMCwxdbWPxTXkNYaiVxKFwx3byKCY4_sJfyVAaHJ l6KXdcJH8Z9ywfD-jXdSCtsNWVff_b0Vgn2R1bZl5vPlMk3hY6FZb0wnx5dQ Thời gian :
- Đợt 1 : 16h ngày 17/07/2014
- Đợt 2 : 16h ngày 18/07/2014
- Đợt 3 : 16h ngày 19/07/2014

http://tkfiles.storage.msn.com/x1p4duNwsPlMCwxdbWPxTXkNYaiVxKFwx3byKCY4_sJfyVAaHJ l6KXdcJH8Z9ywfD-jXdSCtsNWVff_b0Vgn2R1bZl5vPlMk3hY6FZb0wnx5dQ Nội dung :
- Event diễn ra trong 3 ngày. Mỗi ngày vào 16h BTC sẽ đưa ra 1 số vàng quy định. Nhiệm vụ của người chơi là dùng số vàng đó, lựa chọn 5 món đồ trong Trân Bảo Các sao cho tổng số vàng của 5 món đồ bằng hoặc chênh lệch không quá 10 vàng so với số vàng BTC đưa ra và 5 vật phẩm không được trùng nhau. Sau đó comment tên 5 món đồ ( kèm giá ) và tổng số vàng đã mua tại topic Event Hãy Chọn Giá Đúng đợt ... theo mẫu :

Tên nhân vật :
Server :
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :
- Vật phẩm 2 :
- Vật phẩm 3 :
- Vật phẩm 4 :
- Vật phẩm 5 :
Tổng :

Ví dụ : Tại đợt 1 BTC đưa ra 1000 vàng, người chơi phải mua 5 món bằng cách comment tên + giá tiền của 5 món đó sao cho tổng giá trị đã mua = 1000 vàng hoặc 990 vàng hoặc 1010 vàng.

http://tkfiles.storage.msn.com/x1p4duNwsPlMCwxdbWPxTXkNYaiVxKFwx3byKCY4_sJfyVAaHJ l6KXdcJH8Z9ywfD-jXdSCtsNWVff_b0Vgn2R1bZl5vPlMk3hY6FZb0wnx5dQ Giải thưởng :
Tại mỗi đợt, 5 bạn có câu trả lời nhanh và chính xác nhất sẽ nhận được 01 Ngạo Kiếm Lệnh.


Lưu ý:
- Câu trả lời phải là tiếng việt có dấu, đúng chính tả nên các bạn xem xét kỹ trước khi post câu trả lời.
- Để đảm bảo công bằng, các bài trả lời sẽ ở trạng thái Ẩn, khi kết thúc sự kiện sẽ hiện.
- Các bạn đã trả lời đúng ở đợt 1 sẽ không được công nhận nếu trả lời đúng ở đợt sau để nhường cơ hội cho các bạn khác nhé.

http://img2.hostingpics.net/pics/945773Barres_divers__35_.gif

Đề bài đợt 2 :

Giá đưa ra : 11976 vàng

Nguyễn Thanh Liêm
18-07-2014, 04:28 PM
Tên nhân vật :--ZEUS--
Server :Dương Châu - Đông Hải
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Hoạt Lực Dược-l
- Vật phẩm 2 : Quán Đỉnh Phù Rỗng
- Vật phẩm 3 : Tẩy Tủy Lệnh
- Vật phẩm 4 : Cầu Phúc Lệnh-ll
- Vật phẩm 5 : Anh Hùng Lệnh (12 tuần)
Tổng : 11.983 vàng

ImRio
18-07-2014, 04:29 PM
Tên nhân vật : PhiPhiTuyết
Server : Dương Châu - Tịnh Hải
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Anh Hùng Lệnh (12 tuần )
- Vật phẩm 2 : Tu Luyện Đan - IV
- Vật phẩm 3 : Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội
- Vật phẩm 4 : Quán Đỉnh Phù Rỗng
- Vật phẩm 5 : Chúc Phúc Chi Vũ
Tổng : 11973

TháiThịNgọcBội
18-07-2014, 04:30 PM
Tên nhân vật :BậcThầy
Server :Tịnh Hải
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :kết Bái Lệnh-III 4988 vàng
- Vật phẩm 2 :Cầu Phúc Lệnh II 1880 vàng
- Vật phẩm 3 :Tu Luyện Đan -IV 1600 vàng
- Vật phẩm 4 :Anh Hùng Lệnh (4 tuần) 3350 vàng
- Vật phẩm 5 :Tu Luyện Đan II 150 vàng
Tổng :11968

__HoàngPhúc__
18-07-2014, 04:30 PM
Tên nhân vật :__Hoàng_Phúc__
Server : Tâm Giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :Anh Hùng Lệnh (12 tuần) (9800 vàng)
- Vật phẩm 2 :Hoạt Lực Dược-III (960 vàng)
- Vật phẩm 3 :Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội (488 vàng)
- Vật phẩm 4 :Truyện Ký Phù (2000 Điểm) (450 vàng)
- Vật phẩm 5 :Tửu Rương (285 vàng)
Tổng : 11983 vàng

ngoccamtu
18-07-2014, 04:31 PM
Tên nhân vật : ngoccamtu
Server : Định hải
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : anh hùng lệnh 12 tuần 9800v
- Vật phẩm 2 : Dây bắt thú bạc 900v
- Vật phẩm 3 : Hoạt dược lực 3 960v
- Vật phẩm 4 : Luân hồi thiên giám 120v
- Vật phẩm 5 : Lệnh triệu gia tộc 188
Tổng : 11968v

Đặng Thanh Tuấn
18-07-2014, 04:32 PM
tên nhân vật: heodevin
server: Cửu giang
đáp án:
- vật phẩm 1: anh hùng lệnh (12 tuần)
- vật phẩm 2: lệnh triệu gia tộc
- vật phẩm 3: thiệp chiêu mộ đồng đội
- vật phẩm 4: anh hùng lệnh
- vật phẩm 5: tu luyện đan - III

DF_Return
18-07-2014, 04:34 PM
Tên nhân vật :๖ۣۜ..Táo.ĐảmĐang.
Server : Ngân Giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Anh hùng lệnh ( 12 tuần) - 9800 vàng
- Vật phẩm 2 : Tu luyện đan -IV - 1600 vàng
- Vật phẩm 3 : Tu luyện đan -III - 450 vàng
- Vật phẩm 4 : Tam sinh thạch - 99 vàng
- Vật phẩm 5 : Chúc phúc chi vũ - 30 vàng
Tổng : 11979

Trunga
18-07-2014, 04:35 PM
Tên nhân vật : S2NhiS2_T
Server : Tâm Giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :Anh Hùng Lệnh (12 tuần) 9800 vàng
- Vật phẩm 2 :Truyện Ký Phù (2000 diểm) 450 vàng
- Vật phẩm 3 :Hoạt lực dược 960 vàng
- Vật phẩm 4 :Thiệp chiêu mộ đồng đội 488 vàng
- Vật phẩm 5 :tửu rương 285 vàn
Tổng : 11983 vàng

Bạch Võ Nam
18-07-2014, 04:36 PM
Tên nhân vật : Táo.TeTởn
Server : Ngân Giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Anh hùng lệnh ( 12 tuần) - 9800 vàng
- Vật phẩm 2 : Tu luyện đan -IV - 1600 vàng
- Vật phẩm 3 : Tu luyện đan -III - 450 vàng
- Vật phẩm 4 : Hồng Phúc lệnh - 100 vàng
- Vật phẩm 5 : Chúc phúc chi vũ - 30 vàng
Tổng : 11980

ImRio
18-07-2014, 04:36 PM
Tên nhân vật : PhiPhiTuyết
Server : Dương Châu - Tịnh Hải
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Anh hùng lệnh ( 12 tuần )
- Vật phẩm 2 : tu luyện đan IV
- Vật phẩm 3 : thiệp chiêu mộ đồng đội
- Vật phẩm 4 : quán đỉnh phù rỗng
- Vật phẩm 5 : chúc phúc chi vũ
Tổng : 11973

NetPhuc94
18-07-2014, 04:36 PM
Tên nhân vật :__HoàngPhúc__
Server : Lâm Giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :Anh Hùng Lệnh(12 tuần) (9800 vàng)
- Vật phẩm 2 :Hoạt Lực Dược-III (960 vàng)
- Vật phẩm 3 :Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội (488 vàng)
- Vật phẩm 4 :Tửu Rương (285 vàng)
- Vật phẩm 5 :Truyện Ký Phù(2000 điểm) (450 vàng)
Tổng :11983 vàng

tasasas
18-07-2014, 04:36 PM
Tên nhân vật : 1_phátnat
Server : Cửu Giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :Anh Hùng Lệnh (12 tuần) 9800 vàng
- Vật phẩm 2 :Truyện Ký Phù (2000 diểm) 450 vàng
- Vật phẩm 3 :Hoạt lực dược 960 vàng
- Vật phẩm 4 :Thiệp chiêu mộ đồng đội 488 vàng
- Vật phẩm 5 :tửu rương 285 vàn
Tổng : 11983 vàng

trần dương
18-07-2014, 04:37 PM
Tên nhân vật : LonhKa
Server : tung sơn - Biện Kinh
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :Phụ tu lệnh - 9800
- Vật phẩm 2 :Cầu phúc lệnh II- 1880 v
- Vật phẩm 3 : Loa 48v
- Vật phẩm 4 : Ốc truyền thanh 148v
- Vật phẩm 5 : Hồng Phúc lệnh 100v
Tổng : 11976v

Vayne
18-07-2014, 04:37 PM
Tên nhân vật : ThuongChanNhan
Server : Dương Châu - Tịnh Hải
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Anh hùng lệnh ( 12 tuần )
- Vật phẩm 2 : tu luyện đan IV
- Vật phẩm 3 : thiệp chiêu mộ đồng đội
- Vật phẩm 4 : quán đỉnh phù rỗng
- Vật phẩm 5 : chúc phúc chi vũ
Tổng : 11973

ImRio
18-07-2014, 04:39 PM
Tên nhân vật : PhiPhiTuyết
Server : Dương Châu - Tịnh Hải
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Anh hùng lệnh ( 12 tuần ) 9800v
- Vật phẩm 2 : tu luyện đan IV 1600v
- Vật phẩm 3 : thiệp chiêu mộ đồng đội 488v
- Vật phẩm 4 : quán đỉnh phù rỗng 55v
- Vật phẩm 5 : chúc phúc chi vũ 30v
Tổng : 11973

TrọcKaKa
18-07-2014, 04:40 PM
Tên Nhân Vật : .::Xóa::.
Server : Tâm Giang
Đáp án:
- Vật Phẩm 1: Anh hùng lệnh (12 tuần) (9800)
- Vật Phẩm 2: Hoạt lưc dược - III (960)
- Vật Phẩm 3: Thiệp chiêu mộ đồng đôi (488)
- Vật Phẩm 4: Truyện ký phù (2000) (450)
- Vật Phẩm 5: Tưu rương (285)
Tổng : 11983

Vayne
18-07-2014, 04:40 PM
Tên nhân vật : ThuongChanNhan
Server : Dương Châu - Tịnh Hải
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Anh hùng lệnh ( 12 tuần ) 9800v
- Vật phẩm 2 : tu luyện đan IV 1600v
- Vật phẩm 3 : thiệp chiêu mộ đồng đội 488v
- Vật phẩm 4 : quán đỉnh phù rỗng 55v
- Vật phẩm 5 : chúc phúc chi vũ 30v
Tổng : 11973

AlRChitecture
18-07-2014, 04:40 PM
Tên nhân vật : aRChitEctI\l
Server : Tịnh Hải
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Anh Hùng Lệnh (12 Tuần)= 9600v
- Vật phẩm 2 : Hoạt Lực dược III = 960v
- Vật phẩm 3 : Kết Bái Lệnh = 498v
- Vật phẩm 4 : Anh hùng lệnh = 850v
- Vật phẩm 5 : Tu luyện đan I = 60v
Tổng : 11968v

YXBoXZ
18-07-2014, 04:42 PM
Tên nhân vật : YXBoXZ
Server : Tương Dương - Cửu Giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Anh Hùng Lệnh (12 tuần )
- Vật phẩm 2 : Hoạt Lực Dược - II
- Vật phẩm 3 : Tu Luyện Đan - II
- Vật phẩm 4 : Tu Luyện Đan - IV
- Vật phẩm 5 : Tửu Rương
Tổng : 11985 vàng

Lam Hai San
18-07-2014, 04:44 PM
Tên nhân vật : HuyềnThoạiTáiXuất
Server : Tâm Giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Anh Hùng Lệnh ( 12 tuần ) =9800v
- Vật phẩm 2 :Tửu Rương =288v
- Vật phẩm 3 :Hoạt Lực Dược -III =960v
- Vật phẩm 4 :Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội =488v
- Vật phẩm 5 :Truyện Ký Phù (2000 điểm) =450v
Tổng : 11986 Vàng

Nờ Qi A
18-07-2014, 04:44 PM
Tên nhân vật : NờQiA
Server : Tâm Giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Anh Hùng Lệnh (12 tuần): 9800 vàng
- Vật phẩm 2 : Hoạt Lực Dược-III: 960 vàng
- Vật phẩm 3 : Tửu Rương: 285 vàng
- Vật phẩm 4 : Truyện Ký Phù (2000 điểm): 450 vàng
- Vật phẩm 5 : Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội: 488 vàng
Tổng : 11983 vàng

Puichi
18-07-2014, 04:46 PM
Tên nhân vật: Puichi
Server: Đông Hải - Dương Châu
Đáp án:
- Vật phẩm 1: Loa
- Vật phẩm 2: Ốc Truyền Thanh
- Vật phẩm 3: Thỏi Vàng Bang
- Vật phẩm 4: Cầu Phúc Lệnh-II
- Vật phẩm 5: Anh Hùng Lệnh(12 tuần)
Tổng: 11976

ChảnhCờhó
18-07-2014, 04:46 PM
Tên Nhân vật: ThíchXôngXáo
Sever: Đông Hải
Đáp án:
- Vật phẩm 1: Anh Hùng Lệnh (12 tuần)
- Vật phẩm 2: Cầu Phúc lệnh-II
- Vật phẩm 3: Cầu Phúc Lệnh-I
- Vật phẩm 4: Quán Đĩnh Phù Rỗng
- Vật phẩm 5: Loa

Bờm T_T
18-07-2014, 04:47 PM
Tên nhân vật :LữBố_FA
Server :Dương Châu_Đông Hải
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Anh Hùng Lệnh 12 Tuần (giá 9800 vàng)
- Vật phẩm 2 :Tửu Rương (giá 285 vàng)
- Vật phẩm 3 :Hoạt Lực Dược III (giá 960 vàng)
- Vật phẩm 4 :Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội (giá 488 vàng)
- Vật phẩm 5 :Tu Luyện Đan III (giá 450 vàng)
Tổng : 11983 vàng

duytanlk
18-07-2014, 04:48 PM
Tên nhân vật :<CàRemKhoaiTây>
Server :TâmGiang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :Anh Hùng Lệnh (12 tuần)(giá 9800)
- Vật phẩm 2 :Tửu Rương (giá 285)
- Vật phẩm 3 :Hoạt Dược Lực-III ( giá 960 )
- Vật phẩm 4 :Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội (giá 488)
- Vật phẩm 5 :Truyện Ký Phù (giá 450)
Tổng :11983 Vàng

Puichi
18-07-2014, 04:49 PM
Tên nhân vật: Puichi
Server: Đông Hải - Dương Châu
Đáp án:
- Vật phẩm 1: Loa - 48 vàng
- Vật phẩm 2: Ốc Truyền Thanh - 148 vàng
- Vật phẩm 3: Thỏi Vàng Bang - 100 vàng
- Vật phẩm 4: Cầu Phúc Lệnh-II - 1880 vàng
- Vật phẩm 5: Anh Hùng Lệnh(12 tuần) - 9800 vàng
Tổng: 11976 vàng

QuýPro
18-07-2014, 04:50 PM
Tên nhân vật :HoàngĐếTâmMa
Server : Tâm Giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Anh Hùng Lệnh (12 tuần ) =9800v
- Vật phẩm 2 :Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội =488v
- Vật phẩm 3 :Tửu Rương =285v
- Vật phẩm 4 :Hoạt Lực Dược-lll =960v
- Vật phẩm 5 :Truyện Ký Phù (2000 điểm) =450v
Tổng :11983v

tronglean
18-07-2014, 04:53 PM
Tên nhân vật :TrongLean
Server :ngân giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :Anh Hùng Lệnh ( 12 tuần ) : 9800 vàng
- Vật phẩm 2 :ThiệpChiêu Mộ Đồng Đội : 488 vàng
- Vật phẩm 3 :Dây Bắt Thú Bạc :900 vàng
- Vật phẩm 4 :Dây Bắt Thú Đồng : 300 vàng
- Vật phẩm 5 :Kết Bái Lệnh :498 vàng
Tổng :11986 vàng

tandao000
18-07-2014, 04:55 PM
Tên nhân vật :*MộtKiếmVạnLệRơi*
Server :Đông Hải
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :Anh Hùng Lệnh 12 tuần giá 9800 vàng
- Vật phẩm 2 :Hoạt lực dược - III Giá 960 vàng
- Vật phẩm 3 : Anh hùng lệnh 1 tuần giá 850 vàng
- Vật phẩm 4 : Tu luyện đan - I Giá 60 vàng
- Vật phẩm 5 : Dây bắt thú đồng Giá 300 vàng
Tổng :11970 vàng

KarenSu
18-07-2014, 04:58 PM
Tên nhân vật :ParkHyomin
Server :ĐÔNG HẢI
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :tu luyện đan III: 450
- Vật phẩm 2 :thiệp chiêu mộ đồng đội : 488
- Vật phẩm 3 :anh hùng lệnh 12 tuần: 9800
- Vật phẩm 4 :hoạt lực dược III: 960
- Vật phẩm 5 :Tửu rương: 285
Tổng :11983

NamDeMon
18-07-2014, 05:00 PM
Tên nhân vật : Tâm Giang
Server : DeMonPro
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Anh hùng lệnh 12 tuần (9800)
- Vật phẩm 2 : Thiệp chiêu mộ đồng đội (488)
- Vật phẩm 3 : Truyện ký phù (450)
- Vật phẩm 4 : Hoạt lực dược III (960)
- Vật phẩm 5 : Tửu rương (285)
Tổng : 11983

Tam Tam
18-07-2014, 05:01 PM
Tên nhân vật :MissHentai
Server :Tâm giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :thiệp chiêu mộ anh hung
- Vật phẩm 2 :anh hùng lệnh(12 tuần)
- Vật phẩm 3 :hoạt lực dược III
- Vật phẩm 4 :tửu rương
- Vật phẩm 5 :truyện ký phù(2000 điểm)
Tổng :11983

cây và lá
18-07-2014, 05:06 PM
Tên nhân vật :schooner
Server : ngân giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Anh hùng lệnh 4 tuần ( 3350 )
- Vật phẩm 2 : Tu luyện đan IV ( 1600 )
- Vật phẩm 3 : thiệp chiêu mộ đồng đội x10 ( 488 )
- Vật phẩm 4 : Hồng phước lệnh x10 ( 100 )
- Vật phẩm 5 : Chúc phúc chi vũ x38 ( 30 )
Tổng :11970

le quoc vuong
18-07-2014, 05:11 PM
Tên nhân vật :Women
Server :Cửu Giang - Tương Dương
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :Anh hùng lệnh = 9800 vàng
- Vật phẩm 2 :Hoạt lực dược III=960 vàng
- Vật phẩm 3 :Thiệp chiêu mộ đồng đội = 488 vàng
- Vật phẩm 4 :Truyện ký phù = 450 vàng
- Vật phẩm 5 :Tửu rương = 285 vàng
Tổng :11983

LăngTriết_Tâm Giang
18-07-2014, 05:14 PM
Tên nhân vật : LăngTriết
Server : Tâm Giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Anh hùng lệnh (12 tuần) 9800v
- Vật phẩm 2 : Hoạt lực dược - III 960v
- Vật phẩm 3 : Anh hùng lệnh 850v
- Vật phẩm 4 : Cầu phúc lệnh I 200v
- Vật phẩm 5 : Hoạt lực dược - II 150v
Tổng : 11960v lệch 16v

Quý Trần
18-07-2014, 05:17 PM
Tên nhân vật :AnhProNhat
Server : Tâm Giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Anh Hùng Lệnh (12 tuần) =9800v
- Vật phẩm 2 :Hoạt Lực Dược -lll =960v
- Vật phẩm 3 :Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội =488v
- Vật phẩm 4 :Tửu Rương =285v
- Vật phẩm 5 :Truyện Ký Phù (2000 điểm) =450v
Tổng : 11983v

Nguyễn Thanh Liêm
18-07-2014, 05:23 PM
ên nhân vật : --ZEUS--
Server : Dương Châu - Đông Hải
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Hoạt Lực Dược-l 50 vàng
- Vật phẩm 2 : Quán Đỉnh Phù Rỗng 55 vàng
- Vật phẩm 3 : Tẩy Tủy Lệnh 198 vàng
- Vật phẩm 4 : Cầu Phúc Lệnh-ll 1880 vàng
- Vật phẩm 5 : Anh Hùng Lệnh (12 tuần) 9800 vàng
Tổng : 11.983 vàng

PQKJACK
18-07-2014, 05:34 PM
Tên Nhân Vật: ♥TiêuDaoTử♥
Sever: Tâm Giang
Đáp án:
- vật phẩm 1: Anh Hùng Lệnh (12 tuần) 9800 vàng
- vật phẩm 2: Cầu Phúc Lệnh II 1880 vàng
- vật phẩm 3: Cầu Phúc Lệnh I 200 vàng
- vật phẩm 4: Tu Luyện Đan I 60 vàng
- vật phẩm 5: Linh Khí Tinh Hoa 30 vàng
Tổng: 11970 vàng.

Béo Bệu
18-07-2014, 05:40 PM
Tên nhân vật : LãoPhậtBàBà
Server : Dương Châu - Tịnh Hải
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Anh hùng lệnh (12 tuần)
- Vật phẩm 2 : Tu luyện đan 4
- Vật phẩm 3 : Cầu phúc lệnh 1
- Vật phẩm 4 : Thỏi vàng bang
- Vật phẩm 5 : Tửu rương
Tổng : 11985

Long VecTo
18-07-2014, 05:42 PM
tên nhân vật: ♥ĐH_Vôdanh♥
sever : tâm giang
đáp án:
- vật phẩm 1: anh hùng lệnh (12 tuần) giá 9800 vàng.
- vật phẩm 2: cầu phúc lệnh ll giá 1880 vàng.
- vật phẩm 3: cầu phúc lệnh l giá 200 vàng.
- vật phẩm 4: tu luyện đan l giá 60 vàng
- vật phẩm 5: chúc phúc chi vũ giá 30 vàng.
tổng: 11970 vàng.

ĐáiTc
18-07-2014, 05:49 PM
Tên nhân vật : ĐườngĐáiLuôn
Server : Tương Dương-Tâm Giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Anh hùng lệnh 12 tuần (9800)
- Vật phẩm 2 : Hoạt lực dược-III (960)
- Vật phẩm 3 : Truyện ký phù 2k (450)
- Vật phẩm 4 : Thiệp chiêu mộ đồng đội (488)
- Vật phẩm 5 : Tửu rương (285)
Tổng : 11983 chênh lệch 7

Khện Băng
18-07-2014, 06:04 PM
Tên nhân vật : CátTườngĐạiLãoGia
Server : Tâm Giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Ốc Truyền Thanh
- Vật phẩm 2 : Dây Bắt Thú Vàng
- Vật phẩm 3 : Tu Luyện Đan - IV
- Vật phẩm 4 : Kết Bái Lệnh - III
- Vật phẩm 5 : Anh Hùng Lệnh ( 4 Tuần )
Tổng : 11986 vàng

Vippro111
18-07-2014, 06:07 PM
tên nv: ĐệNhất♀QuayTay
sever:
vật phẩm 1: anh hùng lệnh(12tuần) 9800v
vật phẩm 2: hoạt lực-III 960v
vật phẩm 3: thiệp chiêu mộ đồng đội 488v
vật phẩm 4: tửu rương 285v
vật phẩm 5: truyện ký phù 450v
tổng: 11983v

VIPnkvs
18-07-2014, 06:13 PM
tên nv:Troll.maxLv
vật phẩm 1: tửu rương 285v
vật phẩm 2: thiệp chiêu mộ đồng đội 488v
vật phẩm 3: anh hùng lệnh(12 tuần) 9800v
vật phẩm 4: truyện ký phù 450v
vật phẩm 5: hoạt lực3 960v
tổng: 11983

Hthang187
18-07-2014, 06:20 PM
Tên nhân vật :LanhTuZ
Server :Tương Dương- Tâm Giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :Anh Hùng Lệnh (4 tuần)
- Vật phẩm 2 :Anh Hùng Lệnh (4 tuần)
- Vật phẩm 3 :Anh Hùng Lệnh (4 tuần)
- Vật phẩm 4 :Hoạt Lực Dược - III
- Vật phẩm 5 :Hoạt Lực Dược - III
Tổng : 11970

KentHD
18-07-2014, 06:20 PM
Tên nhân vật :KentHD
Server : Cửu Giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Anh hùng lệnh(12 tuần) (9800 vàng)
- Vật phẩm 2 : Anh hùng lệnh(7 ngày) (850 vàng)
- Vật phẩm 3 : Hoạt lực dược III(960 vàng)
- Vật phẩm 4 : Dây bắt thú đồng(300 vàng)
- Vật phẩm 5 : Tu luyện đan I(60 vàng)
Tổng : 11970 vàng

prokute
18-07-2014, 06:22 PM
tên nv:
vật phẩm 1: tửu rương 285v
vật phẩm 2: thiệp chiêu mộ đồng đội 488v
vật phẩm 3: truyện ký phù 450v
vật phẩm 4: anh hùng lệnh(12 tuần) 9800v
vật phẩm 5: hoạt lực dược 3 960v
tổng :11983v

protrondoi12
18-07-2014, 06:38 PM
Tên nhân vật :^_TìnhNỡCáchXa_^
Server :Tâm Giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :Anh Hùng Lệnh(12 tuần) [ 9800v]
- Vật phẩm 2 :Hoạt Lực Dược III (960v)
- Vật phẩm 3 :Cầu Phúc Lệnh I(200v)
- Vật phẩm 4 :Anh Hùng Lệnh(850v)
- Vật phẩm 5 :Hoạt Lực Dược II(150v)
Tổng :11960

prokute
18-07-2014, 06:47 PM
tên nv: ĐệNhất♀QuayTay
tên sv: Tâm Giang
Đáp án đã gửi rồi ạ

VIPnkvs
18-07-2014, 06:48 PM
tên nv: Troll.maxLv
server: Tâm giang
đáp án đã gửi!

prokute
18-07-2014, 06:50 PM
tên nv: ♥KhoáiVợThằngBạn♥
server: Tâm Giang
em quên chưa ghi server>@@

Thánh Tán Gái
18-07-2014, 06:53 PM
Tên nhân vật :IGlnTaMal (igintamal )
Server :đông hải
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :Anh hùng lệnh (12 tuần ) [9800]
- Vật phẩm 2 :Hoạt Lực Dược 1 [50]
- Vật phẩm 3 :Hoạt Lực Dược 2 [150]
- Vật phẩm 4 :Thỏi Vàng Bang [100]
- Vật phẩm 5 :Cầu Phúc Lệnh ll [1880]
Tổng : 11980

Suýt Chết
18-07-2014, 06:55 PM
Tên nhân vật : Suýt_Chết
Server : Tâm Giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :Anh Hùng Lệnh (12 tuần) - 9800 vàng.
- Vật phẩm 2 :Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội - 488 vàng.
- Vật phẩm 3 :Hoạt Lực Dược III - 960 vàng.
- Vật phẩm 4 :Truyện Ký Phù (2000 điểm) - 450 vàng.
- Vật phẩm 5 :Tửu Rương - 285 vàng.
Tổng : 11983 (Lệch 7)

BaGia
18-07-2014, 06:55 PM
Tên nhân vật : GẤU
Server :TỊNH HẢI
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :ANH HÙNG LỆNH 12 TUẦN-9800
- Vật phẩm 2 :TU LUYỆN ĐAN 4-1600
- Vật phẩm 3 :TU LUYỆN ĐAN 3-450
- Vật phẩm 4 :TAM SINH THẠCH-99
- Vật phẩm 5 :TRUY ẢNH PHÙ-30
Tổng :11979

dangkhoa113
18-07-2014, 06:58 PM
Tên Nhân Vật:KuKhoa
Sever:Tâm giang
Đáp Án:
-Vật Phẩm 1:Anh Hùng Lệnh(12 Tuần):9800 vàng
-Vật Phẩm 2:Hoạt Lực Dược-III:960 vàng
-Vật Phẩm 3:Truyện Ký Phù(2000 Điểm):450 vàng
-Vật Phẩm 4:Kết Bái Lệnh:488 vàng
-Vật Phẩm 5:Tửu Rương:285 vàng
Tổng:11983

nhatminh1
18-07-2014, 07:19 PM
Tên nhân vật :chipheodaica
Server : tâm giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : anh hùng lệnh 12 tuần :9800v
- Vật phẩm 2 : tửu rương :285v
- Vật phẩm 3 : hoạt lưc 3 :960v
- Vật phẩm 4 :thiệp chiêu mộ đồng đội:488v
- Vật phẩm 5 :truyện phù ký: 450v
Tổng :11983v

AD Love
18-07-2014, 07:42 PM
Tên Nhân Vât : Emonli
Server : Cửu Giang
Đáp Án :
Vật phẩm 1 : Anh Hùng Lệnh (4 Tuần )
Vật phẩm 2 : Kết bái lệnh-III
Vật phẩm 3 : Cầu phúc lệnh-II
Vật phẩm 4 : Tu luyện đang-IV
Vật phẩm 5 : Hoạt lực dược-II

ADLove
18-07-2014, 07:54 PM
Tên nhân vật :Sam...My
Server :Cửu Giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :Anh Hùng Lệnh(4 tuần)
- Vật phẩm 2 :Kết Bái Lệnh-III
- Vật phẩm 3 :Cầu Phúc Lệnh-II
- Vật phẩm 4 :Tu Luyện Đan-IV
- Vật phẩm 5 :Hoạt Lực Dược-II
Tổng :11968 vàng

Trắng
18-07-2014, 10:01 PM
Tên nhân vật : [H]oManh
Server : Túy Giang - Dương Châu
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Anh Hùng Lệnh (12 tuần) 9800 vàng
- Vật phẩm 2 : Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội 488 vàng
- Vật phẩm 3 : Tu Luyện Đan IV 1600 vàng
- Vật phẩm 4 : Loa 48 vàng
- Vật phẩm 5 : Chúc Phúc Chi Vũ 30 vàng
Tổng : 11966 vàng

ThienTienTu
19-07-2014, 12:18 AM
Tên nhân vật :TạVũHân
Server :Đông Hải
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :Anh Hùng Lệnh (12 tuần) =9800 vàng
- Vật phẩm 2 :Cầu Phúc Lệnh-II = 1880 vàng
- Vật phẩm 3 :Loa = 48 vàng
- Vật phẩm 4 :Tẩy Tủy Lệnh =198 vàng
- Vật phẩm 5 :Hoạt Lực Dược-I =50 vàng
Tổng : 11976 vàng

Ngamynat
19-07-2014, 12:29 AM
Tên nhân vật :NgaMyNAT
Server :Đông Hải
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :Cầu Phúc Lệnh II (giá 1880 vàng)
- Vật phẩm 2 :Anh Hùng Lệnh(12 tuần) (giá 9800 vàng)
- Vật phẩm 3 :Tẩy Tủy Lệnh (giá 198 vàng)
- Vật phẩm 4 :Loa ( giá 48 vàng)
- Vật phẩm 5 :Hoạt Lực Dược I (giá 50 vàng)
Tổng : 11976 vàng

kiemcoi1991
19-07-2014, 08:48 AM
Tên nhân vật : LáChàBồn`
Server : Tương Dương - Tâm Giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Anh Hùng Lệnh ( 12 Tuần ) ( Gía 9800 )
- Vật phẩm 2 : Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội ( giá 488 )
- Vật phẩm 3 : Hoạt lực Dược-II ( giá 960 )
- Vật phẩm 4 : Truyện ký phù ( giá 450 )
- Vật phẩm 5 : Kết bái lệnh ( giá 498 )
Tổng : 11796
sever mới nên chi mua dc nhưng thứ nay AD thông cãm !

ĐứcTâm
19-07-2014, 11:07 AM
Tên nhân vật :!....Ngáo....!
Server : Cửu Giang
Đáp án :
-Vật phẩm 1 : anh hùng lệnh 4 tuần {gia 3350}
- Vật phẩm 2 : tu luyện đan-iv {gia 1600}
- Vật phẩm 3 : cầu phúc lệnh 2{gia 1880}
- Vật phẩm 4 :kết bái lệnh3 {gia 4988}
- Vật phẩm 5 :ốc chuyền thanh [gia 148}
Tổng : 11966

Lee Di Pu
19-07-2014, 03:39 PM
Tên nhân vật :♣TiNa♣GoMes
Server :Tâm Giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :4800
- Vật phẩm 2 :1939
- Vật phẩm 3 :1000
- Vật phẩm 4 :2340
- Vật phẩm 5 :3840
Tổng :13919