PDA

View Full Version : Event Hãy Chọn Giá Đúng - Đợt 3 ngày 19/07/2014Sặc Nước
17-07-2014, 03:46 PM
http://i.imgur.com/AzLc69n.jpg

Đợt cuối cùng rồi, còn chần chờ gì nữa mà không tham gia nào cả nhà


http://tkfiles.storage.msn.com/x1p4duNwsPlMCwxdbWPxTXkNYaiVxKFwx3byKCY4_sJfyVAaHJ l6KXdcJH8Z9ywfD-jXdSCtsNWVff_b0Vgn2R1bZl5vPlMk3hY6FZb0wnx5dQ Đối tượng tham gia :
Tất cả hảo hữu chơi game NKVS

http://tkfiles.storage.msn.com/x1p4duNwsPlMCwxdbWPxTXkNYaiVxKFwx3byKCY4_sJfyVAaHJ l6KXdcJH8Z9ywfD-jXdSCtsNWVff_b0Vgn2R1bZl5vPlMk3hY6FZb0wnx5dQ Thời gian :
- Đợt 1 : 16h ngày 17/07/2014
- Đợt 2 : 16h ngày 18/07/2014
- Đợt 3 : 16h ngày 19/07/2014

http://tkfiles.storage.msn.com/x1p4duNwsPlMCwxdbWPxTXkNYaiVxKFwx3byKCY4_sJfyVAaHJ l6KXdcJH8Z9ywfD-jXdSCtsNWVff_b0Vgn2R1bZl5vPlMk3hY6FZb0wnx5dQ Nội dung :
- Event diễn ra trong 3 ngày. Mỗi ngày vào 16h BTC sẽ đưa ra 1 số vàng quy định. Nhiệm vụ của người chơi là dùng số vàng đó, lựa chọn 5 món đồ trong Trân Bảo Các sao cho tổng số vàng của 5 món đồ bằng hoặc chênh lệch không quá 10 vàng so với số vàng BTC đưa ra và 5 vật phẩm không được trùng nhau. Sau đó comment tên 5 món đồ ( kèm giá ) và tổng số vàng đã mua tại topic Event Hãy Chọn Giá Đúng đợt ... theo mẫu :

Tên nhân vật :
Server :
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :
- Vật phẩm 2 :
- Vật phẩm 3 :
- Vật phẩm 4 :
- Vật phẩm 5 :
Tổng :

Ví dụ : Tại đợt 1 BTC đưa ra 1000 vàng, người chơi phải mua 5 món bằng cách comment tên + giá tiền của 5 món đó sao cho tổng giá trị đã mua = 1000 vàng hoặc 990 vàng hoặc 1010 vàng.

http://tkfiles.storage.msn.com/x1p4duNwsPlMCwxdbWPxTXkNYaiVxKFwx3byKCY4_sJfyVAaHJ l6KXdcJH8Z9ywfD-jXdSCtsNWVff_b0Vgn2R1bZl5vPlMk3hY6FZb0wnx5dQ Giải thưởng :
Tại mỗi đợt, 5 bạn có câu trả lời nhanh và chính xác nhất sẽ nhận được 01 Ngạo Kiếm Lệnh.


Lưu ý:
- Câu trả lời phải là tiếng việt có dấu, đúng chính tả nên các bạn xem xét kỹ trước khi post câu trả lời.
- Để đảm bảo công bằng, các bài trả lời sẽ ở trạng thái Ẩn, khi kết thúc sự kiện sẽ hiện.
- Các bạn đã trả lời đúng ở đợt 1 sẽ không được công nhận nếu trả lời đúng ở đợt sau để nhường cơ hội cho các bạn khác nhé.

http://img2.hostingpics.net/pics/945773Barres_divers__35_.gif

Đề bài đợt 3:

Giá đưa ra : 15523 vàng

nomorexxx
19-07-2014, 04:08 PM
Tên nhân vật :nomorexxx
Server :Đông Hải
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :mở trang 7 rương trữ đồ (14800)
- Vật phẩm 2 :dây bắt thú đồng (300)
- Vật phẩm 3 : luân hồi thiên giám (120)
- Vật phẩm 4 :tu luyện đan II (150)
- Vật phẩm 5 :ốc truyền thanh (148)
Tổng 14800+300+120+150+148= 15518

BaGia
19-07-2014, 04:08 PM
Tên nhân vật :GẤU
Server :TỊNH HẢI
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :MỞ TRANG 7 RƯƠNG TRỮ ĐỒ - 14800
- Vật phẩm 2 :TAM SINH THẠCH -99
- Vật phẩm 3 :TU LUYỆN ĐAN 3-450
- Vật phẩm 4 :LUÂN HỒI THIÊN GIÁM -120
- Vật phẩm 5 :QUÁN ĐỈNH PHÙ RỖNG-55
Tổng :15524

Lam Hai San
19-07-2014, 04:08 PM
Tên nhân vật :HuyềnThoạiTáiXuất
Server :Tâm Giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :Mở trang 7 Rương Trữ Đồ =14800v
- Vật phẩm 2 :Tu Luyện Đan-ll =150v
- Vật phẩm 3 :Chúc Phúc Chi Vũ =30v
- Vật phẩm 4 :Hồng Phúc Lệnh =100v
- Vật phẩm 5 :Truyện Ký Phù (2000 điểm) =450v
Tổng : 15530v

ĐừngXaEmĐêmNay
19-07-2014, 04:09 PM
tên nhân vật:*[TN]*__^^Bảo_Trang^^.....*
sever:Tương Dương Tâm Giang
vật phẩm 1:anh hùng lênh 12 tuần 9800
vật phẩm 2:ket bái lệnh 3 4988
vật phẩm 3:kết bái lệnh 498
vật phẩm 4:cầu phúc lệnh 200
vật phẩm 5:linh khi tinh hoa 30
tổng:15516

TungRapper
19-07-2014, 04:09 PM
TungRapper
Tung Sơn
Đáp án :
Vật phẩm 1: Anh Hùng Lệnh 4 tuần ( 3350 vàng)
Vật phẩm 2: Tu luyện đan-IV x2 (3200 vàng)
Vật phẩm 3: Phá thiên chùy x30 ( 3000 vàng )
Vật phẩm 4: Kết bái lệnh-III (4988 vàng )
vật phẩm 5: Cầu phúc lệnh II (1880 vàng )

anle2987
19-07-2014, 04:09 PM
Tên nhân vật :NhấtKiếmĐoạn
Server :Dương Châu - Tịnh hải
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Cầu phúc lệnh -III (14880)
- Vật phẩm 2 : Tẩy tủy lệnh (198)
- Vật phẩm 3 : Thỏi vàng bang (100)
- Vật phẩm 4 : Cầu Phúc lệnh -I (200)
- Vật phẩm 5 : Tu luyện đan - II (150)
Tổng :15528

Quý Trần
19-07-2014, 04:10 PM
Tên nhân vật :AnhProNhat
Server :Tâm Giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :Tu Luyện Đan-ll =150v
- Vật phẩm 2 :Mở trang 7 Rương Trữ Đồ =14800v
- Vật phẩm 3 :Chúc Phúc Chi Vũ =30v
- Vật phẩm 4 :Hồng Phúc Lệnh =100v
- Vật phẩm 5 :Truyện Ký Phù (2000 điểm) =450v
Tổng : 15530v

TrọcKaKa
19-07-2014, 04:13 PM
Tên nhân vật : .::Xóa::.
Sever : Tâm Giang
Đáp án:
- Vật Phẩm 1: Mở trang 7 rương trữ đồ (14800)
- Vật Phẩm 2: Lệnh triệu gia tộc (188)
- Vật Phẩm 3: Cầu phúc lệnh -I (200)
- Vật Phẩm 4: Tửu rương (285)
- Vật Phẩm 5: Hoạt lực dược -I (50)
Tổng :15523

Puichi
19-07-2014, 04:13 PM
Tên nhân vật: Puichi
Server: Đông Hải - Dương Châu
Đáp án:
- Vật phẩm 1: Tu Luyện Đan-I - 60 vàng
- Vật phẩm 2: Hoạt Lực Dược-II - 150 vàng
- Vật phẩm 3: Ốc Truyền Thanh - 148 vàng
- Vật phẩm 4: Tửu Rương - 285 vàng
- Vật phẩm 5: Cầu Phúc Lệnh-III - 14880 vàng
Tổng: 15523 vàng

Béo Bệu
19-07-2014, 04:13 PM
Tên nhân vật : LãoPhậtBàBà
Server : Dương Châu - Tịnh Hải
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Mở trang 7 rương trữ đồ
- Vật phẩm 2 : Tam sinh thạch
- Vật phẩm 3 : Luân hồi thiên giám
- Vật phẩm 4 : Dây bắt thú đồng
- Vật phẩm 5 : Cầu phúc lệnh 1
Tổng : 15519

Thức Béo
19-07-2014, 04:14 PM
Tên nhân vật :[Lc]-ConChimNon
Server :Dương Châu- Đông Hải
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :Mở trang 7 rương chữ đồ 14800 vàng
- Vật phẩm 2 :Thiệp chiêu mộ đồng đội 488 vàng
- Vật phẩm 3 :chúc phúc chi vũ 30 vàng
- Vật phẩm 4 :Hông phúc lệnh 100 vàng
- Vật phẩm 5 :thỏi vàng bang 100 vàng
Tổng :15518 vàng

Trắng
19-07-2014, 04:15 PM
Tên nhân vật : [H]oManh
Server : Túy Giang - Dương Châu
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Cầu Phúc Lệnh III - 14880 vàng
- Vật phẩm 2 : Dung Thiết Thủy - 288 vàng
- Vật phẩm 3 : Luân Hồi Thiên Giám - 120 vàng
- Vật phẩm 4 : Cầu Phúc Lệnh I - 200 vàng
- Vật phẩm 5 : Truy Ảnh Phù - 30 vàng
Tổng : 15518 vàng

AnhDuyen
19-07-2014, 04:16 PM
Tên nhân vật :LâmAnhDuyên
Server :Tâm Giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :Tu Luyện Đan-ll =150v
- Vật phẩm 2 :Chúc Phúc Chi Vũ =30v
- Vật phẩm 3 :Hồng Phúc Lệnh =100v
- Vật phẩm 4 :Mở trang 7 Rương Trữ Đồ =14800v
- Vật phẩm 5 :Truyện Ký Phù (2000 điểm) =450v
Tổng :15530v

Nghĩ Lịch
19-07-2014, 04:19 PM
Tên nhân vật : NghĩaLịch
Server : Dương Châu - Tịnh Hải
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Dây thú bắt đồng
- Vật phẩm 2 : Luân hồi thiên giám
- Vật phẩm 3 : Tam sinh thạch
- Vật phẩm 4 : Mở trang 7 rương trữ đồ
- Vật phẩm 5 : Cầu phúc lệnh 1
Tổng : 15519

Lee Di Pu
19-07-2014, 04:19 PM
Tên nhân vật : ♣TiNa♣GoMes
Server : Tâm Giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :3840
- Vật phẩm 2 :8640
- Vật phẩm 3 :1000
- Vật phẩm 4 :1939
- Vật phẩm 5 :507
Tổng :15929

QuanNhiCa122111
19-07-2014, 04:19 PM
Tên nhân vật : TriệuTửLong122111
Server : Tịnh Hải
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Cầu Phúc Lệnh 3 = 14.880
- Vật phẩm 2 : Cầu Phúc Lệnh 1 = 200
- Vật phẩm 3 : Tẩy Tủy lệnh = 198
- Vật phẩm 4 : Thỏi vàng Bang = 100
- Vật phẩm 5 : tu luyện đan 2 = 150
Tổng : 15528

Bờm T_T
19-07-2014, 04:21 PM
Tên nhân vật :LữBố_FA
Server :Dương Châu_Đông Hải
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :Cầu Phúc Lệnh III (giá :14880 vàng)
- Vật phẩm 2 :Thỏi Vàng Bang (giá :100 vàng)
- Vật phẩm 3 :Tu Luyện Đan IIi (giá :450 vàng)
- Vật phẩm 4 :Quán Đính Phù Rỗng (giá :55 vàng)
- Vật phẩm 5 :Loa (giá :48 vàng)
Tổng :15533 vàng

__HoàngPhúc__
19-07-2014, 04:21 PM
Tên nhân vật :__Hoàng_Phúc__
Server :Tâm Giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :Cầu Phúc Lệnh-III (14880 vàng)
- Vật phẩm 2 :Tu Luyện Đan-III (450 vàng)
- Vật phẩm 3 :Luân Hồi Thiên Giám (120 vàng)
- Vật phẩm 4 :Chúc Phúc Chi Vũ (30 vàng)
- Vật phẩm 5 :Hoạt Lực Dược-I (50 vàng)
Tổng :15530 vàng

Nga Tư
19-07-2014, 04:22 PM
Tên nhân vật :NgaTưThịtHeo
Server : Định Hải
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :Cầu Phúc Lệnh-III (14880 vàng)
- Vật phẩm 2 :Tu Luyện Đan-III (450 vàng)
- Vật phẩm 3 :Luân Hồi Thiên Giám (120 vàng)
- Vật phẩm 4 :Chúc Phúc Chi Vũ (30 vàng)
- Vật phẩm 5 :Hoạt Lực Dược-I (50 vàng)
Tổng :15530 vàng

vi va lờ
19-07-2014, 04:23 PM
Tên nhân vật :
Server :
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Mở tran 7 rương trữ đồ
- Vật phẩm 2 : Hồng phúc lệnh
- Vật phẩm 3 :Truyện ký phù
- Vật phẩm 4 : Truy ảnh phù
- Vật phẩm 5 :Ốc truyền thanh
Tổng : 15528

Yến Phúc
19-07-2014, 04:24 PM
Tên nhân vật :iiYếnPhúcii
Server :Tam Sơn
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :Cầu Phúc Lệnh-III (14880 vàng)
- Vật phẩm 2 :Tu Luyện Đan-III (450 vàng)
- Vật phẩm 3 :Luân Hồi Thiên Giám (120 vàng)
- Vật phẩm 4 :Chúc Phúc Chi Vũ (30 vàng)
- Vật phẩm 5 :Hoạt Lực Dược-I (50 vàng)
Tổng :15530 vàng

Cau2Chu
19-07-2014, 04:25 PM
Tên nhân vật :Cau2Chu
Server :Tâm Giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :Mở trang 7 Rương Trữ Đồ
- Vật phẩm 2 :Tu Luyện Đan-l
- Vật phẩm 3 :Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội
- Vật phẩm 4 :Quán Đính Phù Rỗng
- Vật phẩm 5 :Luân Hồi Thiên Giám
Tổng :15523

kakashin19
19-07-2014, 04:25 PM
tên nhân vật:0oHắcĐiểuo0
sever:Đông Hải
Đáp án:
-vật phẩm 1:mở trang 7 rương trữ đồ (14800 vàng)
-vật phẩm 2:dây bắt thú đồng (300 vàng)
-vật phẩm 3:tửu rương (285 vàng)
-vật phẩm 4:luân hồi thiên giám (120 vàng)
-vật phẩm 5:thức ăn tọa kỳ-I (18 vàng)
tổng công:15523

protrondoi12
19-07-2014, 04:25 PM
Tên nhân vật :^_TìnhNỡCáchXa_^
Server :Tâm Giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :Anh Hùng Lệnh 12 tuần(9800v)
- Vật phẩm 2 :Kết Bái Lệnh III(4988v)
- Vật phẩm 3 :Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội(488v)
- Vật phẩm 4 :Tam Sinh Thạch(99v)
- Vật phẩm 5 :Hoạt Lực Dược II-150v
Tổng :15525v

LHHP
19-07-2014, 04:28 PM
Tên nhân vật: [T]hiênMệnh
Sever: Tâm Giang
Đáp án
Vật phẩm 1:Anh hùng lênh (12 Tuần) giá 9800 vàng
Vật phẩm 2 : Kiến bái lệnh-III giá 4988 vàng
Vật phẩm 3 : Thiệp chiêu mộ đồng đội . giá 488 vàng
Vật phẩm 4 : Loa .giá 48 vàng
Vật phẩm 5 : Tẩy tủy lênh . giá 198 vàng
Tổng : 15522 vàng

Cau2Chu1
19-07-2014, 04:31 PM
Tên nhân vật :Cau2Chu
Server :Tâm Giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :Mở Trang 7 rương Trữ Đồ
- Vật phẩm 2 :Quán Đính Phù Rỗng
- Vật phẩm 3 :Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội
- Vật phẩm 4 :Tu Luyện Đan-l
- Vật phẩm 5 :Luân Hồi Thiêm Giám
Tổng :15523

Khện Băng
19-07-2014, 04:32 PM
Tên nhân vật : CátTườngĐạiLãoGia
Server : Tâm Giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội
- Vật phẩm 2 : Tửu Rương
- Vật phẩm 3 : Anh Hùng Lệnh ( 4 Tuần )
- Vật phẩm 4 : Tu Luyện Đan - IV
- Vật phẩm 5 : Phụ Tu Lệnh
Tổng :15523 vàng

Hoat
19-07-2014, 04:34 PM
Tên nhân vật :HoaTấnHán
Server :Tâm Giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :Anh Hùng Lệnh (12 tuần)( Giá:9800 vàng)
- Vật phẩm 2 :Kết Bái Lệnh-III( Giá:4988 vàng)
- Vật phẩm 3 :Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội (Giá:488 vàng)
- Vật phẩm 4 :Cầu Phúc Lệnh-I (Giá: 200 vàng)
- Vật phẩm 5 :Loa (Giá: 48 vàng)
Tổng :15524 vàng

leminhtai
19-07-2014, 04:40 PM
Tên nhân vật :[BMT]CuĐen
Server :TâmGiang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :Anh Hùng Lệnh (12 Tuần) ( giá 9800)
- Vật phẩm 2 :Kết Bái Lệnh-III (giá 4988)
- Vật phẩm 3 :Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội ( giá 488)
- Vật phẩm 4 :Ốc Truyền Thanh (giá 148)
- Vật phẩm 5 :Hồng Phúc Lệnh (giá 100)
Tổng 15524 vàng

Vũ Linh
19-07-2014, 04:41 PM
Tên nhân vật : HoangooOooDung
Server : Định Hải
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Anh hùng lệnh (12 tuần) 9800 vàng
- Vật phẩm 2 : Tu luyện đan - III 450 vàng
- Vật phẩm 3 : Hồng phúc lệnh 100 vàng
- Vật phẩm 4 : Lệnh triệu gia tộc 188 vàng
- Vật phẩm 5 : Kết bái lệnh - III 4988
Tổng : 15526 vàng

DeMonFC
19-07-2014, 04:45 PM
Tên nhân vật : DeMonPro
Server : Tâm Giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Mở trang 7 rương chữ đồ (14800)
- Vật phẩm 2 : Thiệp chiêu mộ đồng đội (488)
- Vật phẩm 3 : Hoạt lực dược II (150)
- Vật phẩm 4 : Quán đỉnh phù rỗng (55)
- Vật phẩm 5 : Chúc phúc chi vũ (30)
Tổng : 15523

alon
19-07-2014, 04:46 PM
Tên nhân vật :ThịHĩm
Server :Túy Giang - Dương Châu
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Anh hùng lệnh (12 tuần) 9800
- Vật phẩm 2 : Anh hùng lệnh (4 tuần) 3350
- Vật phẩm 3 : Cầu phúc lệnh II 1880
- Vật phẩm 4 : Tửu rương 285
- Vật phẩm 5 : Câì phúc lệnh I 200
Tổng :

KentHD
19-07-2014, 04:48 PM
Tên nhân vật : KentHD
Server : Cửu Giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Cầu phúc lệnh III (14880 vàng)
- Vật phẩm 2 : Dây bắt thú đồng (300 vàng)
- Vật phẩm 3 : Cầu phúc lệnh I (200 vàng)
- Vật phẩm 4 : Tam sinh thạch (99 vàng)
- Vật phẩm 5 : Loa (48 vàng)
Tổng : 15527 vàng

thangcay
19-07-2014, 04:51 PM
Tên nhân vật :SuHaoooooo
Server :Tung Sơn
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :Mở Trang 7 Rương Trữ Đồ
- Vật phẩm 2 :Dung thiết Thủy
- Vật phẩm 3 :Hồng phúc lệnh
- Vật phẩm 4 :Tửu Rương
- Vật phẩm 5 :Hoạt Lực Dược-I
Tổng :15523 Vàng

ZinZiao
19-07-2014, 04:56 PM
Tên nhân vật :-:-...ZiN...-:-
Server :Cửu Giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :Anh Hùng Lệnh 12 tuần (9800 vàng)
- Vật phẩm 2 :Kết Bái Lệnh III (4988 vàng)
- Vật phẩm 3 :Kết Bái Lệnh (498 vàng)
- Vật phẩm 4 :Cầu Phúc Lệnh I (200 vàng)
- Vật phẩm 5 :Truy Ảnh Phù (30 vàng)
Tổng :15516 vàng

VoHoangPhiHong
19-07-2014, 04:58 PM
Tên nhân vật : VoHoangPhiHong
Sever : Tương Dương - Ngân Giang
Đáp án :
- Vật Phẩm 1 : Cầu Phúc Lệnh III : 14880 vàng
- Vật Phẩm 2 : Cầu Phúc Lệnh I : 200 vàng
- Vật Phẩm 3 : Tẩy Tủy Lệnh : 198 vàng
- Vật Phẩm 4 : Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội : 488 vàng
- Vật Phẩm 5 : Ốc Truyền Thanh : 148 vàng
Tổng : 15524 vàng

ĐáiTc
19-07-2014, 05:01 PM
Tên nhân vật : ĐườngĐáiLuôn
Server : Tương Dương-Tâm Giang
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Mở trang 7 rương trữ đồ (14800)
- Vật phẩm 2 : Cầu phúc lệnh-I (200)
- Vật phẩm 3 : Tẩy tủy lệnh (198)
- Vật phẩm 4 : Tửu rương (285)
- Vật phẩm 5 : Loa (48)
Tổng : 15531

xxtukixx
19-07-2014, 05:29 PM
Tên nhân vật : BắcKieuPhong
Server : Trường hải
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Mở trang 7 rương trữ đồ 14800
- Vật phẩm 2 :Dung thiết thủy 288
- Vật phẩm 3 :Tửu Rương 285
- Vật phẩm 4 :Hoạt lực Dược I 50
- Vật phẩm 5 : Hồng Phúc Lệnh 100
Tổng :15523

ThiênThầnNo2
19-07-2014, 05:50 PM
Tên nhân vật : .Nhân.
Server : Kim Sơn
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Hoạt Lực Dược-I 50 vàng
- Vật phẩm 2 : Luân Hồi Thiên Giám 120 vàng
- Vật phẩm 3 : Lệnh Triệu Gia Tộc 188 vàng
- Vật phẩm 4 : Tửu Rương 285 vàng
- Vật phẩm 5 : Phụ Tu Lệnh 9800 vàng
Tổng : 15523 vàng

Minh Trí Nguyễn
19-07-2014, 06:39 PM
Tên nhân vật : Trác*Đông*Lai
Server : Tịnh Hải
Đáp án :
- Vật phẩm 1 : Anh Hùng Lệnh (12 tuần)
- Vật phẩm 2 : Quán Đỉnh Phù Rỗng
- Vật phẩm 3 : Kết Bái Lệnh - III
- Vật phẩm 4 : Cầu Phúc Lệnh - I
- Vật phẩm 5 : Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội
Tổng : 15531 vàng

BabyOzone
19-07-2014, 07:04 PM
Tên nhân vật: -Tiểu..Phàm-
Sever: Tâm Giang
Đáp án:
- vật phẩm 1: Mở trang 7 Rương Trữ Đồ
- vật phẩm 2: Hoạt Lực Dược-I
- vật phẩm 3: Chúc phúc chi vũ
- vật phẩm 4: Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội
- vật phẩm 5: Ốc Truyền Thanh
Tổng 15516

TMC
19-07-2014, 07:13 PM
Tên nhân vật :CáiBangTMC
Server :Đông Hải
Đáp án :
- Vật phẩm 1 :Anh Hung Lệnh(12 tuần) (giá 9800 vàng)
- Vật phẩm 2 :Kết Bái Lệnh III ( giá 4988 vàng)
- Vật phẩm 3 :Tửu Rương ( giá 285 vàng)
- Vật phẩm 4 :Dây Bắt Thú Đồng (giá 300 vàng)
- Vật phẩm 5 :Hoạt Lực Dược II (giá 150 vàng)
Tổng : 15523 vàng

winof
19-07-2014, 10:54 PM
LyVanHoa
Tương Dương-Ngân Giang
Đáp án :
-Mở trang 7 rương trữ đồ 14800 vàng
-Thiệp chiêu mộ đồng đội 488 vàng
-Chúc phúc chi vũ 30 vàng
-Thỏi vàng bang 100 vàng
-Tam sinh thạch 99 vàng
Tổng 15517 vàng

QLeo
20-07-2014, 09:28 AM
Tên Nhân Vật: Q.Leo
sever: Tam Giang
đáp án
vật phẩm 1 Mở Trang 7 Rương Trữ Đồ
vật phẩm 2 Hồng Phúc Lệnh
vật phẩm 3 Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội
vật phẩm 4 Tam Sinh Thạch
vật phẩm 5 Linh Khí Tinh Hoa

DarkNightoO
20-07-2014, 05:57 PM
Tên Nhân Vật : ◄☼B.O.S.S☼►
Sever:Dương Châu-Đông Hải
Đáp Án:
Vật Phẩm 1:Mở Trang 7 Rương Trữ Đồ:Giá 14800
Vật Phẩm 2:Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội:Giá: 488
Vật Phẩm 3:Hoạt Lực Dược-1:Giá: 50
Vật Phẩm 4:Tu Luyện Đan-1:Giá: 60
Vật Phẩm 5:Luân Hồi Thiên Giám:Giá: 120
Tổng:15518