PDA

View Full Version : ko hiểu là lỗi hay là game nó vậy....chickbv
20-07-2014, 12:00 PM
:sure: mới chơi dc 3 tuần, cũng nhem nhúa biết dần dc 1 số thứ. Bắt đầu thích lại tập chế đồ.
Tuần đầu thấy có thể mua bí lục chế đồ ở TTDG or TTT thế nhưng tuần này up 9x bổng dưng chi thấy toàn bí lục chế đồ Nam ko có cái gì của Nữ cả.
Nếu là như vậy thì quá thật là bất công cho nhân vật nữ khi bí lục chế đồ toàn là Nam mà ko hề có bí lục đồ Nữ


:stick: mong mấy đại ca xem lại dụ này coi

Corei7
22-07-2014, 10:25 AM
:sure: mới chơi dc 3 tuần, cũng nhem nhúa biết dần dc 1 số thứ. Bắt đầu thích lại tập chế đồ.
Tuần đầu thấy có thể mua bí lục chế đồ ở TTDG or TTT thế nhưng tuần này up 9x bổng dưng chi thấy toàn bí lục chế đồ Nam ko có cái gì của Nữ cả.
Nếu là như vậy thì quá thật là bất công cho nhân vật nữ khi bí lục chế đồ toàn là Nam mà ko hề có bí lục đồ Nữ
:stick: mong mấy đại ca xem lại dụ này coi


Chào bạn!
Bạn học công thức chế đồ là hệ thống tự mặc định cho bạn chế được cả đồ NAM và đồ Nữ nhé.
Nên bạn cứ yên tâm về vấn đề trên.
Thân