PDA

View Full Version : Event Ngũ Hành Tương Khắc - Đợt 2 ngày 13/08/2014Sặc Nước
13-08-2014, 03:41 PM
http://i.imgur.com/xv9V49x.jpg

Cùng tham gia đợt 2 nào cả nhà thân yêu :haha:


http://dl.glitter-graphics.net/pub/1834/1834951b9g87ufv6b.gif Đối tượng tham gia :
Tất cả hảo hữu chơi game NKVS

http://dl.glitter-graphics.net/pub/1834/1834951b9g87ufv6b.gif Thời gian :
- Đợt 1 : 18h ngày 12/08/2014
- Đợt 2 : 16h ngày 13/08/2014

http://dl.glitter-graphics.net/pub/1834/1834951b9g87ufv6b.gif Nội dung :
- Event diễn ra trong 2 ngày. Mỗi ngày vào khung giờ đã cho, BTC sẽ mở từng đợt của event. Nhiệm vụ của người chơi là lựa chọn 1 trong 5 hệ ngũ hành : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ đại diện cho bản thân để báo danh ( Tại mỗi đợt người chơi chỉ được báo danh 1 lần, ở đợt sau người chơi có thể chọn hệ ngũ hành khác để báo danh ), người chơi comment tại topic Event Ngũ Hành Tương Khắc - Đợt .... theo mẫu :

Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) :
Tên nhân vật :
Server:
Tôi chọn hệ :
http://dl.glitter-graphics.net/pub/1834/1834951b9g87ufv6b.gif Giải thưởng :
Tại mỗi đợt, 5 cặp gửi bài báo danh hệ ngũ hành tương khắc nhau nhanh và hợp lệ nhất sẽ nhận được mỗi bạn 5000 điểm cống hiến sư môn.
Ví dụ : Người chơi #2 chọn hệ Kim, người chơi #3 chọn hệ Mộc thì cả 2 sẽ nhận được code NKL.
Người chơi #2 sẽ cặp với #3, #4 cặp với #5, #6 cặp với #7, .....


Lưu ý:
- Câu trả lời phải là tiếng việt có dấu, đúng chính tả nên các bạn xem xét kỹ trước khi post câu trả lời.
- Để đảm bảo công bằng, các bài trả lời sẽ ở trạng thái Ẩn, khi kết thúc sự kiện sẽ hiện.
- Các bạn đã trả lời đúng ở đợt 1 sẽ không được công nhận nếu trả lời đúng ở đợt sau để nhường cơ hội cho các bạn khác nhé.

Chang Hy
13-08-2014, 05:04 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) : lqnam683
Tên nhân vật :Eo.Chang.Hy
Server :Biện kinh – tung sơn
Tôi chọn hệ : hỏa

nghiavo1983
13-08-2014, 05:05 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) : nghiavo1983
Tên nhân vật : OAlexVuO
Server: Tương Dương – Tâm Giang
Tôi chọn hệ : Thổ

Trườngtrongtrắng
13-08-2014, 05:05 PM
Tên Tài Khoản : truongkutekkkk
Tên nhân vật : TrườngTrongTrắn
Sever : Đông Hải
Tôi Chọn Hệ : Mộc

kunkun
13-08-2014, 05:05 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) : lqnam684
Tên nhân vật : Bốc.Ăn.Luôn
Server :Biện kinh – tung sơn
Tôi chọn hệ : thủy

cây và lá
13-08-2014, 05:05 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) :hgboy93
Tên nhân vật :schooner
Server:ngân giang
Tôi chọn hệ : thủy

Hải Ca Ca
13-08-2014, 05:06 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) : haivboy
Tên nhân vật : ♪HCM♪►GáiCóTrym◄
Server: hoàng sơn
Tôi chọn hệ : Hỏa

Trọng_Thủy
13-08-2014, 05:06 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) :nanlonton
Tên nhân vật : Trọng_Thủy
Server: Uy Giang
Tôi chọn hệ : Kim

ChipChoang
13-08-2014, 05:06 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) :chipchoang
Tên nhân vật :KanMập
Server:TươngDương-UyGiang
Tôi chọn hệ :Mộc

khánh hiệp
13-08-2014, 05:08 PM
tên tài khoản : kubin781
tên nhân vật : Hàmunn
server : tương dương - tâm giang
tôi chọn hệ : thổ

Kain
13-08-2014, 05:08 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) :kainpro
Tên nhân vật :itsT
Server:Tương Dương - Tâm Giang
Tôi chọn hệ :Kim

Hoa Sơn voz
13-08-2014, 05:09 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) :hihind97
Tên nhân vật :☼NĐ☼XưngTôn
Server: Tương Dương- Hoàng Sơn
Tôi chọn hệ :Hỏa

DepZaik3tao
13-08-2014, 05:09 PM
Tên tài khoản: Boycodonnolove
Tên nhân vật: NguyễnBáDuyQN
Server: Uy Giang, Tương Dương
Tôi Chọn hệ: Hỏa

CáiBangPro
13-08-2014, 05:09 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) :thuyduong2014
Tên nhân vật : TiểuoOoKiều
Server: Tương Dương( Uy Giang)
Tôi chọn hệ : Mộc

Nhạc Tiên Sinh
13-08-2014, 05:10 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) : drhao1996
Tên nhân vật : Một•Nốt•Nhạc
Server: Uy Giang
Tôi chọn hệ : Hỏa

DRAGON_pro
13-08-2014, 05:10 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) : dragon_pro
Tên nhân vật : dragon_pro
Server: Tâm Giang
Tôi chọn hệ : Thủy

Thaoootran
13-08-2014, 05:10 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) :0985318027t
Tên nhân vật :Tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Server:Hoàng Sơn
Em chọn hệ : Thủy ... thíc chơi DHD skill đẹp mà :3

ThiênNhi
13-08-2014, 05:11 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) :hangruby
Tên nhân vật :OHằngRuByO
Server:Hoàng Sơn
Tôi chọn hệ :Thủy

Writer_Snowy
13-08-2014, 05:13 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) : asta999
Tên nhân vật : Writer_Sone
Server: Uy Giang
Tôi chọn hệ : Kim

_____
13-08-2014, 05:14 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) : thokimthuymochoa
Tên nhân vật (^_^)__$__ĐDC__$__(^_^)
Server: cụm máy chủ tương dương server tâm giang
Tôi chọn hệ : thủy

Runo Nguyễn 9
13-08-2014, 05:15 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) : hungzin9x
Tên nhân vật : OoO_Moon_OoO
Server: Tâm Giang
Tôi chọn hệ : Thủy

xWeixiao
13-08-2014, 05:20 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) : furtaro1995
Tên nhân vật : xWeixiao
Server: Uy Giang
Tôi chọn hệ : Kim

Công Tú
13-08-2014, 05:22 PM
ID:congtu1502
Tên nhân vật: St_Gà_Nòi
server: Uy Giang
Tôi chọn hệ: Hỏa

tubakaka
13-08-2014, 05:23 PM
0976440699
tubakiki
Tương Dương Uy Giang
Hỏa

Tân 93
13-08-2014, 05:24 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) :minhtan1603
Tên nhân vật :HàTrácNgôn
Server:Đông Hải
Tôi chọn hệ :Hỏa

Long Phi Vũ
13-08-2014, 05:25 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) : thanhkkts
Tên nhân vật : IIThậpBátLongII
Server: Hoàng Sơn
Tôi chọn hệ : Hỏa

Lai Phuong
13-08-2014, 05:26 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) : laiphuong0789
Tên nhân vật :__MrPhương__
Server:Uy Giang
Tôi chọn hệ : Mộc

01674775289
13-08-2014, 05:30 PM
Tên tài khoản: nhatvaizzzz
Tên nhân vật: ***CauBuon***
Sever: Tâm Giang
Tôi chọn hệ: Hỏa

Long hip
13-08-2014, 05:31 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) :hipkiller
Tên nhân vật :♥A-Tít♥
Server:Uy Giang
Tôi chọn hệ :Kim

thutanroi2011
13-08-2014, 05:36 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) :thutanroi2011
Tên nhân vật :Đường Bá Cháy
Server:Tâm Giang
Tôi chọn hệ :Thủy

pedauxinh
13-08-2014, 05:37 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) :pedauxinh
Tên nhân vật :pedauxinh
Server:Tương dương- Tâm giang
Tôi chọn hệ :Kim

KiếmHoaaSơn
13-08-2014, 05:39 PM
Tên tài khoản : taisaozi
Tên nhân vật : ♣Vô•Danh♣
Server: Uy Giang
Tôi chọn hệ : Thổ

Lãng Mạng
13-08-2014, 05:43 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) :thienhoaqtp
Tên nhân vật :_-*Phiêu-Du*-_
Server: Tương Dương
Tôi chọn hệ : Mộc

tung1
13-08-2014, 05:43 PM
Tên tài khoản :sstungss
Tên nhân vật : •Tiêu•Viêm•
Server : Uy Giang
Tôi chọn hệ : Thổ

KhucTieu
13-08-2014, 05:45 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) : phuonghuy1
Tên nhân vật : XxKhúcTiêuxX
Server: Uy Giang
Tôi chọn hệ : Mộc

voivoi
13-08-2014, 05:45 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) :daothaivn
Tên nhân vật :TruongChan
Server:Đông Hải
Tôi chọn hệ :Thủy

lê Đạt
13-08-2014, 05:45 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) :loyeu141
Tên nhân vật :AHUa
Server:Tâm Giang
Tôi chọn hệ :Hỏa

lê Đạt
13-08-2014, 05:47 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) :loyeu141
Tên nhân vật :AHUa
Server:Tâm Giang
Tôi chọn hệ :Hỏa

CoSo CoLa
13-08-2014, 05:47 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) : cosocola
Tên nhân vật : CoSoCoLa
Server: Tương Dương - Uy Giang
Tôi chọn hệ : Kim

quadem
13-08-2014, 05:47 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) :daothai
Tên nhân vật :ThầnThuyên
Server:Đông Hải
Tôi chọn hệ :Hỏa

Hùng Nè
13-08-2014, 05:47 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) : hungne98
Tên nhân vật : ◄uG•Vương♪Hùng►
Server : Uy Giang
Tôi chọn hệ : Thổ

DangerousVL
13-08-2014, 05:47 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) : DangerousVL
Tên nhân vật : DangerousVL
Server: Tương Dương - Tâm Giang
Tôi chọn hệ : Thổ

Mimi2014
13-08-2014, 05:48 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) :daothaivnn
Tên nhân vật :TriệuKhảNhi
Server:Đông Hải
Tôi chọn hệ :Thủy

hn1
13-08-2014, 05:52 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) : dangerousvl1
Tên nhân vật : XờiTưởngThếNào
Server: Tương DƯơng Tâm Giang
Tôi chọn hệ : Thủy

AceD
13-08-2014, 05:52 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) :vudieunhen1
Tên nhân vật :AceDHL
Server:Uy Giang
Tôi chọn hệ :Hỏa

kg thich doi ten
13-08-2014, 05:53 PM
Tên tài khoản : buontinh102
Tên nhân vật : XinHunCai
Server: Tịnh Hải
Tôi chọn hệ : Thủy

hai32
13-08-2014, 05:54 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) : dangerousvl2
Tên nhân vật : EmCònZiin
Server: Tương Dương Tâm Giang
Tôi chọn hệ : Hỏa

BLueCherry
13-08-2014, 05:59 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) : thanhtu29043105
Tên nhân vật :BlueCherryVII
Server:Tịnh Hải
Tôi chọn hệ :Thổ

Mr_Ngáo
13-08-2014, 06:00 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) :caubebancom
Tên nhân vật :!....Ngáo....!
Server:Tương Dương Cửu Giang
Tôi chọn hệ : Hỏa

hkdpro
13-08-2014, 06:00 PM
Tên tài khoản:thinhhoang28041990
Tên nhân vật :VyNhatTieu
Server:Dương Châu-Tịnh Hải
Tôi chọn hệ :Kim

MrRơiLệ
13-08-2014, 06:04 PM
tên tài khoản : mrchuoj
tên nhân vật :Mr.RơiLệ
sever : uy giang
tôi chọn hệ : thủy

dataha1995
13-08-2014, 06:12 PM
Tên tài khoản: dataha1995
Tên nhân vật: AtoZ*HảiKaKa
Sever: Hoàng Sơn
Tôi chọn hệ: Mộc

Shin Bee
13-08-2014, 06:14 PM
Tên Tài Khoảng: piponpin
Tên Nhân Vật: Shinra-tensei
Sever: Kim Sơn
Tôi Chọn Hệ: Hỏa

rum nguyễn
13-08-2014, 06:15 PM
votinh93
Mr...Rum...
Uy Giang
Mộc

Dolce
13-08-2014, 06:16 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) : pmh2161
Tên nhân vật : •Dolce•
Server: tương dương-uy giang
Tôi chọn hệ : mộc

Bố Láo
13-08-2014, 06:19 PM
Tên tài khoản: nguyen44b
Tên nhân vật:NTA_Dragon
Server:Uy Giang
Tôi chọn hệ: Hỏa

com can tho
13-08-2014, 06:21 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) : nduy90
Tên nhân vật :BốYThần
Server: Cửu giang
Tôi chọn hệ :Mộc

Hiệp Sĩ Sài Thành
13-08-2014, 06:23 PM
Tên tài khoản: nemdagiautay1996
Tên nhân vật: HiệpSĩSàiThành
Server: Tương Dương - Uy Giang
Tôi chọn hệ: Hỏa

KuBờm
13-08-2014, 06:24 PM
http://i.imgur.com/xv9V49x.jpg

Cùng tham gia đợt 2 nào cả nhà thân yêu :haha:


http://dl.glitter-graphics.net/pub/1834/1834951b9g87ufv6b.gif Đối tượng tham gia :
Tất cả hảo hữu chơi game NKVS

http://dl.glitter-graphics.net/pub/1834/1834951b9g87ufv6b.gif Thời gian :
- Đợt 1 : 18h ngày 12/08/2014
- Đợt 2 : 16h ngày 13/08/2014

http://dl.glitter-graphics.net/pub/1834/1834951b9g87ufv6b.gif Nội dung :
- Event diễn ra trong 2 ngày. Mỗi ngày vào khung giờ đã cho, BTC sẽ mở từng đợt của event. Nhiệm vụ của người chơi là lựa chọn 1 trong 5 hệ ngũ hành : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ đại diện cho bản thân để báo danh ( Tại mỗi đợt người chơi chỉ được báo danh 1 lần, ở đợt sau người chơi có thể chọn hệ ngũ hành khác để báo danh ), người chơi comment tại topic Event Ngũ Hành Tương Khắc - Đợt .... theo mẫu :

http://dl.glitter-graphics.net/pub/1834/1834951b9g87ufv6b.gif Giải thưởng :
Tại mỗi đợt, 5 cặp gửi bài báo danh hệ ngũ hành tương khắc nhau nhanh và hợp lệ nhất sẽ nhận được mỗi bạn 5000 điểm cống hiến sư môn.
Ví dụ : Người chơi #2 chọn hệ Kim, người chơi #3 chọn hệ Mộc thì cả 2 sẽ nhận được code NKL.
Người chơi #2 sẽ cặp với #3, #4 cặp với #5, #6 cặp với #7, .....


Tên Tài Khoản : babymil098
Tên nhân vật : ThuýNgao
Sever : Tương Dương-Uy Giang
Tôi chọn hệ : Kim

canh
13-08-2014, 06:29 PM
Tên tài khoản: hoavietnam
Tên nhân vật: thienhonglenh
Server; Duong chau - Tinh hai
Tôi chọn hệ: hỏa

sonbadao
13-08-2014, 06:41 PM
Sonbaho110
Kubinpi
Dương châu -đông Hải
Hỏa

HoaLee
13-08-2014, 06:43 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) :ddmmyy
Tên nhân vật :ShynJee
Server:Tịnh Hải
Tôi chọn hệ : Kim

HoaLee
13-08-2014, 06:44 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) :ddmmyyyy
Tên nhân vật :NoName
Server:Tịnh Hải
Tôi chọn hệ : Thuỷ

HoaLee
13-08-2014, 06:44 PM
ên tài khoản ( ID đăng nhập game ) :ddmmyy
Tên nhân vật :ShynJee
Server:Tịnh Hải
Tôi chọn hệ : Kim

Minhhoa
13-08-2014, 06:48 PM
Tên tài khoản: minhhoa1789
Tên nhân vật : Minh..Tiểu..Muội
Sever: Tâm Giang
Tôi chọn hệ : Thủy

gàconlonton
13-08-2014, 06:59 PM
Tên tài khoản: kiucmuaha
Tên nhân vật:kiucmuaha
Server:Tâm Giang
Tôi chọn hệ: Kim

battlenl
13-08-2014, 07:11 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) : battlenl
Tên nhân vật : Scout
Server: Uy Giang
Tôi chọn hệ : Thuỷ

kún Vô Sầu
13-08-2014, 07:22 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) :kunkoicic
Tên nhân vật :BốBờm
Server:Dương Châu - Đông Hải
Tôi chọn hệ : Kim

Tín Phạm
13-08-2014, 07:24 PM
Tên tài khoản : fukall16
Tên Nhân Vật : ThoảThân
Server : Tâm Giang
Tôi Chon Hệ : Hỏa

RitoGix
13-08-2014, 07:35 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) : nhoktisao
Tên nhân vật : ๖ۣۜRitoGix
Server:Uy Giang
Tôi chọn hệ : Kim

soirdert
13-08-2014, 07:37 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) : ngocmai100
Tên nhân vật : ๖ۣۜSuÔngĂnThịtChó
Server:Uy Giang
Tôi chọn hệ : Mộc

NhOK nObITa
13-08-2014, 07:43 PM
Tên tài khoản:xuakatkblbp Tên nhân vật :conbaba Server:uy giang Server:hỏa

NhOK nObITa
13-08-2014, 07:46 PM
Tên tài khoản:xuakatkblbp
Tên nhân vật :conbaba
Server:uy giang
Tôi chọn hệ : hỏa

2nd_lCancerl
13-08-2014, 08:04 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) :2nd_lCancerl
Tên nhân vật : KhảiOanh
Server:Tâm Giang
Tôi chọn hệ :Thổ

NgốcVôCảm
13-08-2014, 08:15 PM
Tên tài khoản nh0csang22
Tên nhân vật :1ST.NgốcVôCảm
Server: Tâm Giang
Tôi chọn hệ :Kim

Online Nkvs
13-08-2014, 08:19 PM
Tên tài khoản : chicothelagi Tên nhân vật: BớpThuê Server: Đông Hải Tôi chọn hệ: Thổ

VoVanTa
13-08-2014, 08:27 PM
vovandanh11
ten nhan vat: Nhấp-Nhấp
server: Uy Giang
Tôi CHọn Hệ: Thổ

Kami
13-08-2014, 08:41 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) : soihamnam
Tên nhân vật : PhỉNgãTưTồn
Server: Tương Dương, Ngân Giang
Tôi chọn hệ : Thủy

Ka Smile
13-08-2014, 09:25 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) : yakimyu66
Tên nhân vật :Ka.Smile
Server:Cụm Tương Dương-Uy Giang
Tôi chọn hệ : Thổ

Thái Hoàng Nam
13-08-2014, 09:25 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) : thnonl
Tên nhân vật : ThiênXạAnh
Server: Uy Giang
Tôi chọn hệ : Hỏa

_MU_
13-08-2014, 10:22 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) : conantran
Tên nhân vật : __MU__
Server: Tương Dương - Tâm Giang
Tôi chọn hệ : Thuỷ

Khất Cái
13-08-2014, 10:26 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) : conantran01
Tên nhân vật : Khất__Cái
Server: Tương Dương - Tâm Giang
Tôi chọn hệ : Hoả

1StMonkey
13-08-2014, 10:28 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) :kenura2012
Tên nhân vật :1ST.Monkey
Server:Tâm Giang
Tôi chọn hệ :Hỏa

phạm đức quân
13-08-2014, 10:31 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) : kskkusukun
Tên nhân vật : BH.QK
Server: Uy Giang
Tôi chọn hệ : Thủy

_S2_TiểuHương_S2_
13-08-2014, 10:43 PM
http://i.imgur.com/xv9V49x.jpg

Cùng tham gia đợt 2 nào cả nhà thân yêu :haha:


http://dl.glitter-graphics.net/pub/1834/1834951b9g87ufv6b.gif Đối tượng tham gia :
Tất cả hảo hữu chơi game NKVS

http://dl.glitter-graphics.net/pub/1834/1834951b9g87ufv6b.gif Thời gian :
- Đợt 1 : 18h ngày 12/08/2014
- Đợt 2 : 16h ngày 13/08/2014

http://dl.glitter-graphics.net/pub/1834/1834951b9g87ufv6b.gif Nội dung :
- Event diễn ra trong 2 ngày. Mỗi ngày vào khung giờ đã cho, BTC sẽ mở từng đợt của event. Nhiệm vụ của người chơi là lựa chọn 1 trong 5 hệ ngũ hành : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ đại diện cho bản thân để báo danh ( Tại mỗi đợt người chơi chỉ được báo danh 1 lần, ở đợt sau người chơi có thể chọn hệ ngũ hành khác để báo danh ), người chơi comment tại topic Event Ngũ Hành Tương Khắc - Đợt .... theo mẫu :

http://dl.glitter-graphics.net/pub/1834/1834951b9g87ufv6b.gif Giải thưởng :
Tại mỗi đợt, 5 cặp gửi bài báo danh hệ ngũ hành tương khắc nhau nhanh và hợp lệ nhất sẽ nhận được mỗi bạn 5000 điểm cống hiến sư môn.
Ví dụ : Người chơi #2 chọn hệ Kim, người chơi #3 chọn hệ Mộc thì cả 2 sẽ nhận được code NKL.
Người chơi #2 sẽ cặp với #3, #4 cặp với #5, #6 cặp với #7, .....

Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) :jennyjin_hp98
Tên nhân vật :Ngôi.Sao.Cô.Đơn
Server:Đông Hải
Tôi chọn hệ :Thổ

Cua tao het
13-08-2014, 11:26 PM
tên tài khoản: contraihaidang
tên nhân vật: CủaTaoHết
sever : Tâm Giang
tôi chọn hệ: Kim

MaTHiZnoGouDĐ
13-08-2014, 11:32 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) :
Tên nhân vật : DươngBốngg
Server: Uy Giang
Tôi chọn hệ : Thổ

Jones
14-08-2014, 01:29 AM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) :minhhoat2204
Tên nhân vật :HoaTấnHán
Server:Tâm Giang
Tôi chọn hệ :Thổ

TítNgố
14-08-2014, 02:22 AM
Tên tài khoản nkvsvpcauchunho
Tên nhân vật : [VP]Tít♥Ngố
Server: Biện Kinh-Hoàng Sơn
Tôi chọn hệ : Hoả

Âu Dương Bảo Kiếm
14-08-2014, 07:35 AM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) : fangel2k14
Tên nhân vật : TuyếtPhàmVy
Server: Tương Dương - Uy Giang
Tôi chọn hệ : Thủy

Hadesxyda
14-08-2014, 10:01 AM
biết chết liền xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PHAN_LICH
15-08-2014, 08:27 AM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) : lichmap
Tên nhân vật : OoNHÂNoO
Server: Dương Châu - Tịnh Hải
Tôi chọn hệ : Hệ Kim