PDA

View Full Version : lỗi bí kíp mớishirok
26-08-2014, 07:10 AM
mình Đường môn có bikíp mới đã nâng 8skill (phụng viêm)ma khi thi triển lại có chỉ số của 10skill (chưa có bí kíp) ko phải chỉ số 18skill dù đã gắn vào bảng skill

NhấtTiếu
26-08-2014, 10:06 AM
Chào bạn!
Bạn vui lòng vào trang hotro.duo.vn gữi yêu cầu hỗ trợ, bạn vui lòng cung cấp hình ảnh skill Phục Viêm cấp 10 và skill cấp 18 nhé.
Chúc bạn chơi game vui vẻ.
Thân!