PDA

View Full Version : Xiviu Tầng 5 cụm Song Giang - Phú Hải - Lâm GiangSaudoihandsome
10-09-2014, 02:22 AM
:beauty: 1pt ăn boss cho cả 3 server
http://i1382.photobucket.com/albums/ah244/saudoihandsome85/2014-09-08_23-14-04_zps6fa5558b.jpg (http://s1382.photobucket.com/user/saudoihandsome85/media/2014-09-08_23-14-04_zps6fa5558b.jpg.html)

Điên Đảo Chúng Sinh
10-09-2014, 05:55 AM
:beauty: 1pt ăn boss cho cả 3 server
http://i1382.photobucket.com/albums/ah244/saudoihandsome85/2014-09-08_23-14-04_zps6fa5558b.jpg (http://s1382.photobucket.com/user/saudoihandsome85/media/2014-09-08_23-14-04_zps6fa5558b.jpg.html)

ghê quá à http://www.nonopanda.org/bq/bq145.gif chắc toàn siu nhơn quá