PDA

View Full Version : [Tham Gia] Event Truy Nã - Đợt 1 ngày 18/09/2014Sặc Nước
18-09-2014, 12:04 PM
http://i.imgur.com/Q54kbF0.jpg
Xem kỹ manh mối để điều tra ra tên của đối tượng cần truy nã ở đợt 1 tại đây các bạn nhé !
http://i.imgur.com/bwiNzTk.jpg

Tất cả hảo hữu chơi game NKVS


http://www.upsieutoc.com/images/2014/09/13/thoigian.jpg

- Đợt 1 : 14h ngày 18/09/2014
- Đợt 2 : 14h ngày 19/09/2014

http://www.upsieutoc.com/images/2014/09/13/noidung.jpg

- Event diễn ra trong 2 ngày. Mỗi ngày vào 14h BTC sẽ đưa ra manh mối của 1 đối tượng NPC cường đạo cần truy nã. Nhiệm vụ của người chơi là dựa vào manh mối để tìm ra tên của NPC đó. Và comment ở topic bài tham gia của từng đợt theo mẫu :


Tên tài khoản (ID đăng nhập game) :
Tên nhân vật:
Server:
Đáp án:


http://www.upsieutoc.com/images/2014/09/13/giaithuong.jpg

Tại mỗi đợt, 5 bạn nào gửi bài tham gia nhanh và chính xác nhất sẽ nhận được mỗi bạn 5000 điểm cống hiến sư môn

Lưu ý:
- Câu trả lời phải là tiếng Việt có dấu, đúng chỉnh tả.
- Không dùng nick clone để spam bài tham dự.
- Để đảm bảo công bằng, các bài trả lời sẽ ở trạng thái Ẩn, khi kết thúc sự kiện sẽ hiện.
- Các bạn đã trả lời đúng ở đợt 1 sẽ không được công nhận nếu trả lời đúng ở đợt sau để nhường cơ hội cho các bạn khác nhé.

__________________________________________________ ___________
Manh mối đợt 1 ( Dựa vào vị trí NPC đứng ngày 18/09 ):
http://i.imgur.com/TP65oh6.jpg

Tấn
18-09-2014, 02:06 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) : tangivu
Tên nhân vật: ..Băng.Trâm..
Server: Định Vân
Đáp án: Thành Cố Thư

Eclipse
18-09-2014, 02:07 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) :redman157
Tên nhân vật:LửaPhật
Server:Thanh Vân
Đáp án: Lương Binh

nt3h2o
18-09-2014, 02:12 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) : quacamtron_dn
Tên nhân vật:HắcHắcThủy
Server: Tương Dương - Túy Giang
Đáp án:Bành Long

BaGia
18-09-2014, 02:15 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) :vunguyen1312
Tên nhân vật:[QN]HỏaPhụngLiêuNguyên
Server:định vân
Đáp án:dư nguyên tiến

Vũ Linh
18-09-2014, 02:15 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) : vulinh2012
Tên nhân vật:HoangooOooDung
Server:Định Hải
Đáp án:Bành Long

Can_Lồ_Lộ
18-09-2014, 02:17 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) :linhvu2607
Tên nhân vật:Can_Lồ_Lộ
Server:Thành Đô - Định Vân
Đáp án: Lương Binh

HoảLong
18-09-2014, 02:18 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) : missnganmylove1979
Tên nhân vật: HoảLongPháThiên
Server: Hoàng Sơn
Đáp án: Sa Ức Dung

NgânLong
18-09-2014, 02:20 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) : missnganmylove
Tên nhân vật: [Dragon].Fire
Server: Định Vân
Đáp án: Sa Ức Dung

thanhhamiu
18-09-2014, 02:20 PM
ID: thanhhamiu
Tên Nhân Vật: LinhThanhEC
SV: Thành Đô - Định Vân
Đáp án: Cường đạo LươnG Binh

NữOa
18-09-2014, 02:21 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) : missnganmylove19791
Tên nhân vật: NữOaVáTrời
Server: Hoàng Sơn
Đáp án: Sa Ức Dung

gagaylete222
18-09-2014, 02:23 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) : gagaylete222
Tên nhân vật: ÔngNgoạiMày
Server: Phong Vân
Đáp án: Cường đạo Lương Bình

xWeixiao
18-09-2014, 02:24 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) : furtaro1992
Tên nhân vật: ►1st◄.TiểuPhiYến
Server: Định Vân
Đáp án: Lương Binh

Fox_la_anh
18-09-2014, 02:24 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) :taiduong24
Tên nhân vật:VoDanhy
Server:Ngân Giang
Đáp án:Bành Long

ZymZym
18-09-2014, 02:25 PM
ID : 0penb3t42
tên nhân vật : ¤thien¤
sever : thanh vân
đáp án : lương binh

ThấtCôngTúa
18-09-2014, 02:29 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) : yaoi9x
Tên nhân vật: ThấtCôngTúa
Server: Uy Giang
Đáp án: Sa Ức Dung

Zym
18-09-2014, 02:31 PM
ID : 0penb3t43
tên nhân vật : BimBim
sever : thanh vân
Đáp án : thành cố thư

NĐ XưngVương
18-09-2014, 02:32 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) : chienthannd1
Tên nhân vật:►NĐ◄Xưng☼Vương
Server:Phong Vân
Đáp án: Lương Binh

Online Nkvs
18-09-2014, 02:33 PM
Tên Tài Khoản: chicothelagi
Tên Nhân Vật : BớpThuê
Sever: Đông Hải
Đáp án: Thành Cố Thư

YêuOx
18-09-2014, 02:35 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) : iloveyou
Tên nhân vật: o.OYêuCkO.o
Server: Tương Dương, Châu Giang
Đáp án: Lương Binh

PhươngTôHàn
18-09-2014, 02:36 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) :lenam2809
Tên nhân vật:PhươngTôHàn
Server:Tương Dương - Tâm Giang
Đáp án:Lương Binh

BATVUONGGIA
18-09-2014, 02:37 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) :hamanhtoan
Tên nhân vật:BATVUONGGIA
Server: Thành Đô Định Vân
Đáp án: Ma Văn Kim Cang

chiis10
18-09-2014, 02:38 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) :chiis10
Tên nhân vật:ChiBli
Server:Định Vân
Đáp án: Dư Nguyên Tiến

leminhtaitb
18-09-2014, 02:39 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) : dongnaitb
Tên nhân vật: ....TaoGàTừTừTaoPro....
Server: Hoàng Sơn
Đáp án: Cường Đạo Đặng Ánh Kiệt

Lương Hằng
18-09-2014, 02:44 PM
không có cường đạo nào cả.tìm trợn mắt không thấy

hoadaica
18-09-2014, 02:47 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) :hoadaica900
Tên nhân vật:-Tiểu-Màn-Thầu-
Server:Hoàng Sơn
Đáp án:Đặng Ánh Kiệt

Lương Hằng
18-09-2014, 02:48 PM
Tên tài khoản :luonghang2
Tên nhân vật : NữTướngCướp
Server : thanh vân
Đáp án : Cường đạo Dư Nguyên Tiến

thanh12341651
18-09-2014, 02:49 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) :kevin2000
Tên nhân vật:♣A-Tồng◘
Server:Uy Giang
Đáp án: Bành Long

yuu
18-09-2014, 02:50 PM
Tên tài khoản: yuu301196
Tên nhân vật: ThụcPhiNươngNương
Sever: Tương Dương - Cửu Giang
Đáp án: Bành Long

nicobaby2000
18-09-2014, 02:51 PM
NPC Sa Ức Dung là NPC Bổ Khoái cần tìm :>

PeSuLaLaLa
18-09-2014, 03:16 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) : bombanhxelua
Tên nhân vật: ♥Pe♥Su♥
Server:Thanh Vân
Đáp án: Dư Nguyên Tiến

Dương Hạ Vi
18-09-2014, 03:18 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) : ryna12345
Tên nhân vật: SữaChuaDâu
Server: Đinh Vân
Đáp án: Lương Bình

madara0ne
18-09-2014, 03:19 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) : microshop
Tên nhân vật: --SốngVềĐêm--
Server:Thành Đô-Định Vân
Đáp án:Lương Binh

PTom
18-09-2014, 03:20 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) :phantom2814
Tên nhân vật:PTom
Server:Định Vân
Đáp án:Lương bình

madaratwo
18-09-2014, 03:25 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) : giangs0212
Tên nhân vật:ThầyDạyVăn
Server:Thành Đô-Định Vân
Đáp án: Thành Cố Thư

NhấtĐộQuânTà
18-09-2014, 03:53 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) : mieumummy
Tên nhân vật: NhấtĐộQuânTà
Server: Tương Dương Ngân Gian
Đáp án: Bành Long

hienhy1808
18-09-2014, 03:53 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) : lamphongphuonganh
Tên nhân vật: Bên Anh Ngày Mưa
Server: Ngân Giang
Đáp án: Bành long

Tiểu Vy Nhi
18-09-2014, 04:04 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) : levy1931995
Tên nhân vật: TiểuVyy
Server:Định Vân
Đáp án:Sa Ức Dung

LamChe
18-09-2014, 04:15 PM
Tên tài khoản :lamchebadao147
Tên nhân vật:[ĐN]LệnhHồXung
Server: Định Vân
Đáp án: Lương Bình

Justiin Doan
18-09-2014, 04:19 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) : mairua13120
Tên nhân vật: oODâmBàBàOo
Server: Hoàng Sơn - Biện Kinh
Đáp án: Bành Long

Justiin Doan
18-09-2014, 04:21 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) : mairua13120
Tên nhân vật: oODâmBàBàOo
Server: Biện Kinh - Hoàng Sơn
Đáp án: Bành Long

Justiin Doan
18-09-2014, 04:23 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) : mairua13120
Tên nhân vật: oODâmBàBàOo
Server: Biện Kinh - Hoàng Sơn
Đáp án: Bành Long

Phạm Bảo Anh
18-09-2014, 04:40 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) : baoanhhp
Tên nhân vật: .PhạmBảoAnh.
Server: Hoàng Sơn
Đáp án: Thành Cố Thư

PhanGaiNgheo
18-09-2014, 04:57 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) :xacchet005
Tên nhân vật:PhanGaiNgheo
Server:Túy Giang
Đáp án:Thành Cố Thư

Mèo Kim
18-09-2014, 04:58 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) :zZzBlackberyzZz
Tên nhân vật: MeoKim
Server:Uy Giang
Đáp án:Thành Cố Thư (424;427)

xxxACExxx
18-09-2014, 05:25 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) : limited1102
Tên nhân vật: xxxACExxx
Server: Thanh Vân
Đáp án: Hạng Anh

tranxoaynk0
18-09-2014, 06:11 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) : tranxoaynk0
Tên nhân vật: DâmĐạiTiểuThư
Server: phong vân
Đáp án: Lương Binh

xxHuongxx
18-09-2014, 06:24 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) : anhf02
Tên nhân vật: xxHươngxx
Server: Thành Đô - Định Vân
Đáp án: Hải tặc Lương Binh
sao nó ghi ko đũ 30 ký tự vậy ad

Dương Mịch 9
18-09-2014, 06:57 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) :furynero1
Tên nhân vật:☼►Dương♥Mịch◄☼
Server:Định Vân
Đáp án:Thành Cố Thư

YuoGran
18-09-2014, 10:15 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) :pobesli
Tên nhân vật:YuLong
Server:Định Vân
Đáp án:LươngBinh

The Joker
18-09-2014, 10:23 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) : joker1988
Tên nhân vật:HắcHắcHắc
Server: Tương Dương - Túy giang
Đáp án: Bành Long

Nicole
18-09-2014, 10:56 PM
tên tài khoản: fanicole
tên nhân vật: TiểuPháThiên
sever:đinh vân
đáp án: Lương Binh

Lãng Mạng
18-09-2014, 11:17 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) :thienhoaqtp
Tên nhân vật:_-*Phiêu-Du*-_
Server: Tâm Giang
Đáp án: Thành Cố Thư

Lãng Mạng
18-09-2014, 11:18 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) :thienhoaqtp
Tên nhân vật:_-*Phiêu-Du*-_
Server: Tâm Giang
Đáp án: Lương Binh

khanhNguyen
19-09-2014, 02:31 AM
[Tên tài khoản (ID đăng nhập game) :minhkhanh2014
Tên nhân vật:oOoTruyPhongoOo
Server:tịnh Hải
Đáp án: Hoa Ngự Ảnh

Tiểu Linh Lung
19-09-2014, 11:38 AM
Tài khoản : nhocfifa21
Tên nv ; ♥Tiểu♥Linh♥Lung♥
Sever : Phong Vân
Đáp án : Lương Binh

ToMonKeyoT
19-09-2014, 11:41 AM
tksg2nd
ToMonKeyoT
Thành Đô - Định Vân
Thành Cố Thư

ZBoycodon93z
19-09-2014, 11:55 AM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) :mustang93
Tên nhân vật: zLệnhHồXungg
Server: An Hải
Đáp án: Đặng Ánh Kiệt

Lãnh Thiên Phi Hồ
19-09-2014, 12:00 PM
Tên tài khoản: kittyluvxinh
Tên nhân vật: LãnhThiênPhiHồ
Sever: Tâm Giang - Tương Dương
Đáp án: Dư Nguyên Tiến

Mắt Biếc
19-09-2014, 12:32 PM
Tên tài khoản ( ID đăng nhập game ) : zimkoi
Tên nhân vật : ZimKoi ( vì có 1 số ký tự đặc biệt nên mình không viết hẳn ra được )
Sever : Thành Đô - Thanh Vân
Đáp án : Cường Đạo Dư Nguyên Tiến

Do Thien Giang
19-09-2014, 12:52 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) : denbingu1993
Tên nhân vật: ZxLýLiênKiệtxZ
Server: Tâm Giang
Đáp án: Dư Nguyên Tiến

TuTinhNhan
19-09-2014, 01:48 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) : nhanhan
Tên nhân vật: TừTịnhNhan
Server: Thanh Vân
Đáp án: Dư Nguyên Tiến

khttbang
19-09-2014, 02:05 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) :khttbang1
Tên nhân vật: .NguyênHạnh.
Server:ĐôngHải
Đáp án:Đặng Ánh Kiệt

duudu
19-09-2014, 02:11 PM
Ăn gian. hơn 2h chả thấy up manh mối

NKVS2030
19-09-2014, 02:14 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) : minhtien19902010
Tên nhân vật: ♣CậuChủCầnThơ♣
Server: Định Vân
Đáp án: Thành Cố Thư

TháiPhiYến(Hận)
19-09-2014, 02:15 PM
Tên tài khoản:thaithiphiyen
Tên nhân vật:TháiPhiYến(Hận)
Sever:Định Vân
Đáp án:Thành Cố Thư

VạnNgườiQuỳGối
19-09-2014, 02:18 PM
Id: p3k0ng4
tên nhân vât : VạnNgườiQuỳGối
sv : Định Vân
đáp án : Lý Phi

nhóc xu
19-09-2014, 02:28 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) : nhokkukububu001
Tên nhân vật: DiêmMục
Server: Phong Vân
Đáp án: Lương Binh

SátThủSốMá
19-09-2014, 02:38 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) :cuinop1990 Tênnhânvật:TanSatDungTanPhe Sever:Biện Kinh Tam Sơn Đáp án:Đặng Ánh Kiệt

VoHoangPhiHong
19-09-2014, 03:25 PM
Tên tài khoản: vuphuong11022
Tên nhân vật: VoHoangPhiHong
Server: Tương Dương - Ngân Giang
Đáp án: Lương Binh

VươngLinh
19-09-2014, 06:17 PM
Tên tài khoản (ID đăng nhập game) : vuonglinh95
Tên nhân vật:VuongLinh
Server: Định Vân
Đáp án: Nam cung tô loan