PDA

View Full Version : [Tổng kết] Event Truy NãSặc Nước
20-09-2014, 07:33 PM
Do mỗi server mỗi vị trí xuất hiện tên cường đạo khác nhau và mỗi ngày đều reset vị trí, nên mình dựa vào cường đạo ở từng server trong ngày hôm đó để đưa ra kết quả.
Chúc mừng những bạn có tên trong danh sách sau đây đã may mắn trúng thưởng.
Sắp tới sẽ có event mới, các bạn nhớ tham gia nhé
http://i.imgur.com/GWBLTRI.jpg