PDA

View Full Version : Lãnh Thổ Chiến Liên Cụm ?Saudoihandsome
22-09-2014, 12:16 PM
Tuần đầu tiên ở Lãnh Thổ Chiến Liên Cụm bang của mình chiếm được 5 Map nhưng sang tuần thứ 2 chiếm thêm 5 map nữa thì lại mất 5 map đầu tiên .
Mong BQT giải thích hộ mình xem vì sao lại bị mất hết 5 lãnh thổ ở tuần đầu tiên chiếm được
http://i1382.photobucket.com/albums/ah244/saudoihandsome85/2014-09-22_12-09-13_zps32aeeae6.jpg (http://s1382.photobucket.com/user/saudoihandsome85/media/2014-09-22_12-09-13_zps32aeeae6.jpg.html)

Corei7
22-09-2014, 01:52 PM
Chào bạn!
Vấn đề này bạn vui lòng đọc kỹ Tin BQT đã đăng trên trang chủ nhé. Link: http://nkvs.vn/news/tin-tuc/tham-gia-lanh-tho-chien-lien-cum-ngay.html
Chúc ý phần Quy tắc giữ lãnh thổ nhé
Chúc bạn chơi game vui vẻ.
Thân!

zerokull
22-09-2014, 03:13 PM
Tuần đầu tiên ở Lãnh Thổ Chiến Liên Cụm bang của mình chiếm được 5 Map nhưng sang tuần thứ 2 chiếm thêm 5 map nữa thì lại mất 5 map đầu tiên .
Mong BQT giải thích hộ mình xem vì sao lại bị mất hết 5 lãnh thổ ở tuần đầu tiên chiếm được
http://i1382.photobucket.com/albums/ah244/saudoihandsome85/2014-09-22_12-09-13_zps32aeeae6.jpg (http://s1382.photobucket.com/user/saudoihandsome85/media/2014-09-22_12-09-13_zps32aeeae6.jpg.html)

Lần trước đã thiết lập thành chính chưa , chưa thiết lập thì mất đúng rồi