PDA

View Full Version : Vấn đề Event Sắc Thu Tháng 10CuTeo
17-10-2014, 10:56 PM
Mình có vài góp y như thế này
Thẻ X2 Kinh nghiệm(exp) ăn vào 2 giờ mà không có cộng dồn( ăn 10 cái liên tiếp vẫn là 2h)
Thẻ X2 k xếp chồng dc rất mất diện tích
Thẻ có thời hạn.. trong khi 1 ngày ae phải hoat động nhiều.. train tầm 3> 4h nếu mà dc tặng hay tặng nhiều thì full thư hay full rương không co cho để, k có thời hạn thì tot hơn. ae co the de dành khi nào cần thi ăn
Mình mong là thẻ x2 exp sẽ dc cộng dồn lại, xếp chồng dc và mong là không có thời hạn như cái thẻ x2 exp 24h.

Grand Zuby
27-10-2014, 06:17 PM
Góp ý của bạn đã được tiếp nhận và chuyển di rồi nhé