PDA

View Full Version : Tình Hình Là anh em Tiêu Dao nản quá và sắp tuyệt chủng rồidaicaphonui
28-10-2014, 08:13 AM
NPH xem lại Skill hỗ trợ cho phái tiêu dao thế nào chứ anh em thấy phái TD quá thiệt thòi và nản chí quá
chạy thì chậm tốc độ xuất chiêu thì thân trông cứ như là cầm kim khêu Ốc ý cứ để thế này chắc NPH xóa luôn phái tiêu dao đi cho giang hồ rộng chỗ:beauty:cho anh em TD đỡ ức chế:waaaht:

Bố Đẹp trai
30-10-2014, 09:17 AM
:nose: phát ngôn linh tinh ! Công nhan TDao thọt hơn so vs các phái khác , nhưng đâu đến nổi phế nhân phải xóa khỏi game :cry: tớ chơi Tdao gần 1 năm r ! h dang top 17 sv Nam giang !Solo ngang công thi ngán H.s - Ctruong thi top 4-5 ! Ctruong liên sv thi hầu như toàn hạng 1 :boss: Tdao Danh liên sv thi khỏi nói ! :dreaming: Tdao la cả 1 nghệ thuât ! xóa Tdao thi game chả còn gì thú vị !

Leauge Of Lady
12-11-2014, 08:55 PM
Bác cứ lên tầm 10x xem ^^ khác ngay