PDA

View Full Version : [Tham Gia]Event Thật Giả Bất Phân - Đợt 1 ngày 03/11/2014Sặc Nước
03-11-2014, 12:25 PM
http://i.imgur.com/4TqOwNJ.jpg

THAM GIA ĐỢT 1 TẠI ĐÂY NHA CẢ NHÀhttp://dl4.glitter-graphics.net/pub/1008/1008954qqr71dvokd.gif Đối tượng tham gia :
Tất cả hảo hữu chơi game NKVS

http://dl4.glitter-graphics.net/pub/1008/1008954qqr71dvokd.gif Thời gian :
- Đợt 1 : 14h ngày 03/11/2014
- Đợt 2 : 14h ngày 04/11/2014
- Đợt 3 : 14h ngày 05/11/2014

http://dl4.glitter-graphics.net/pub/1008/1008954qqr71dvokd.gif Nội dung :
- Event diễn ra trong 3 ngày. Mỗi ngày vào 14h BTC sẽ đưa ra một số hình ảnh của 1 map game nhưng sẽ xen lẫn 1 hình ảnh của map khác, nhiệm vụ của người chơi là trả lời đúng số thứ tự của hình ảnh 1 map khác đó rồi gửi bài tham gia tại topic Event Thật Giả Bất Phân đợt .. theo mẫu :

Tên đăng nhập (ID nhân vật):
Tên nhân vật:
Server:
Đáp án:

http://dl4.glitter-graphics.net/pub/1008/1008954qqr71dvokd.gif Giải thưởng :
Tại mỗi đợt, 5 bạn gửi bài thi nhanh và chính xác nhất sẽ được nhận 5000 vàng khóa
Lưu ý:
- Câu trả lời phải là tiếng việt có dấu.
- Để đảm bảo công bằng, các bài trả lời sẽ ở trạng thái Ẩn, khi kết thúc sự kiện sẽ hiện.
- Các bạn đã trả lời đúng ở đợt 1 sẽ không được công nhận nếu trả lời đúng ở đợt sau để nhường cơ hội cho các bạn khác nhé.

:go::go::go::go::go::go:
Đề bài đợt 1
http://i.imgur.com/1HxgrIv.jpg

http://i.imgur.com/hGbS0R4.jpg

http://i.imgur.com/pjkkQGe.jpg

http://i.imgur.com/deD6ErC.jpg

http://i.imgur.com/arAGd52.jpg

Kanii
03-11-2014, 02:19 PM
Tên đăng nhập (ID nhân vật): fatcrab11
Tên nhân vật: IronPaladin
Server:Hoa Sơn
Đáp án:3

LinhYun
03-11-2014, 02:20 PM
Tên đăng nhập (ID nhân vật): huyen1412
Tên nhân vật: LinhYun
Server: Tam Giang
Đáp án: 1 2 4 5

LinhYun
03-11-2014, 02:22 PM
Tên đăng nhập (ID nhân vật): huyen1412
Tên nhân vật: LinhYun
Server: Tam Giang
Đáp án: 3

xxxACExxx
03-11-2014, 02:27 PM
Tên đăng nhập (ID nhân vật): limited1102
Tên nhân vật: xxxACExxx
Server: Thanh Vân
Đáp án: 3

Shu
03-11-2014, 02:40 PM
Tên Đang Nhập:shuyus111
Tên Nhân Vật:BăngLinhNhi
Máy Chủ:Hỏa Vân
Map Khác 3:Hoàng Sơn

Vasily
03-11-2014, 02:40 PM
Tên đăng nhập (ID nhân vật): kazucu1
Tên nhân vật:Vasily
Server:Hoa Sơn
Đáp án:bức ảnh số 3 là thuộc máp khác

PaKienPhuXuyen
03-11-2014, 02:40 PM
Tên đăng nhập (ID nhân vật): PaKienPhuXuyen
Tên nhân vật: CaveBàBà
Server: Ngân Giang
Đáp án: ảnh 3,4

Shu
03-11-2014, 02:44 PM
Tên Đăng Nhập:shuyus111
Tên Nhân Vật:BăngLinhNhi
Máy Chủ:Hỏa Vân
Đáp Án:3

Mrboymc2014
03-11-2014, 02:58 PM
Tên đăng nhập (ID nhân vật): daicahada2012
Tên nhân vật:iMirboy
Server:hoa son
Đáp án:1;hồ khiếu hiệp 2;hổ khiêu hiệp 3:thất tình nham 4:hổ khiêu hiệp 5:hổ khiêu hiệp

Mrboymc2014
03-11-2014, 03:03 PM
Tên đăng nhập (ID nhân vật): daicahada2012
Tên nhân vật:iMirboy
Server:hoa sơn
Đáp án:1:hổ khiêu hiệp 2:hổ khiêu hiệp 3: thất tinh nham 4:hổ khiêu hiệp 5:hổ khiêu hiệp

doantrung
03-11-2014, 03:24 PM
id doantrung76
tên nhân vật : HồngAnh-vt
sever :Hải Vân
đáp án : hình 1, 2 , 4 , 5 máp Hồ Khiếu Hiệp. hình 3: Hoàng sơn

leevuong_124
03-11-2014, 03:29 PM
ID: leevuong_123
Tên NV : _[HS]_FC_KT_Read_Fan_
sever: Hải Vân
Đáp Án: 1,Hồ Khiêu Hiệp
2, Hồ Khiêu Hiệp
3,Thất Tinh Nham
4.Hồ Khiêu Hiệp
5,Hồ Khiêu Hiệp

HồngDiệu
03-11-2014, 03:31 PM
Tên đăng nhập (ID nhân vật): nguyenchitam2k
Tên nhân vật: <>HồngDiệu<>
Server: Hoàng Sơn
Đáp án: 3

hoangkimzap
03-11-2014, 04:30 PM
Tên đăng nhập (ID nhân vật): hoangkimduoc911
Tên nhân vật:DiệpThanhThanh
Server:Thành Đô,Định Vân
Đáp án:3

QQ3300
03-11-2014, 04:59 PM
Tên đăng nhập (ID nhân vật): qq3300
Tên nhân vật: ShinCaBâu .
Server: Hải Vân .
Đáp án: Ảnh số 1 : bản đồ HỒ Hiệp Khẩu , tọa độ : 518,571
Ảnh số 2 ; bản dồ Hồ Hiệp Khẩu , tọa độ :670,378
Ảnh Số 3 : Bản đồ Hoằng Sơn , tọa độ : 557,350
Ảnh Số 4 : Bản đồ Hồ Hiệp Khẩu , tọa độ : 754,147
Ảnh Số 5 : Bản đồ Hồ Hiệp Khẩu , tọa độ : 702 , 247

lanhuong
03-11-2014, 06:31 PM
Tên đăng nhập (ID nhân vật): lanhuong06
Tên nhân vật:TamMuộiChânHỏa
Server:Hải Vân
Đáp án:3

1188
03-11-2014, 07:05 PM
trả lời : Hổ Khiêu Hiệp.
Tên nhân vật : NhokQuynh
sever : Hỏa Vân
Tên đăng nhập : vianhpro01

HoaĐóaĐóa
03-11-2014, 11:09 PM
Tên đăng nhập (ID nhân vật): myny1991
Tên nhân vật: HoaĐóaĐóa
Server: Lâm giang
Đáp án: 3 - Thất Tinh nham

JackieChan
04-11-2014, 07:57 AM
Tên đăng nhập: chanker9x
Tên nhân vật: ChanJackie
Sever: Túy Giang
Đáp án: hình ảnh 3

Còi Vô Cảm
04-11-2014, 02:28 PM
Tên đăng nhập (ID nhân vật): nhan3gs
Tên nhân vật: BốLáo♫TaoBắn
Server: Biện Kinh Hoa Sơn
Đáp án: 3