PDA

View Full Version : bao mat gamehoàng huy
06-11-2014, 06:48 PM
mn cho e hỏi sao khi e khong vao game 1 thoi gian o sever chau giang thj nay e vao lai mak nhap bao mat cu khong vao dc la sao

Ngạo
10-11-2014, 02:31 PM
Bạn nhớ vấn đề sau nhé:
- Đăng nhập game: Bạn dùng mật khẩu GAME
- Đăng nhập trên web ID: Bạn dùng mật khẩu DUO.
Nếu quên mật khẩu thì bạn vào http://id.duo.vn và lấy lại mật khẩu qua mail đăng ký tài khoản nhé.