PDA

View Full Version : Gộp sever Hoàng SơnPinnie
11-11-2014, 05:16 PM
Hiện tại sv Hoàng Sơn đang ngày càng vắng người chơi, bên cạnh đó những acc top đều dồn về 1 bang, sv bây giờ rất vắng, chạy đi chạy lại chỉ thấy vài người. Mình mong là BQT xem xét việc sẽ gộp Hoàng Sơn với sv khác để tăng số lượng người chơi, cân bằng lực lượng các bang với nhau để người chơi không nản mà bỏ game. Thật sự là mình đang rất nản, chơi game mà chạy vòng vòng sv chẳng có ai, đã ít mà người cũ lại cứ tiếp tục bán acc, thanh lý qua sv mới, nên mình hy vọng BQT sẽ giải quyết vấn đề này.
Thân.

MiuOliu
12-11-2014, 03:54 PM
Chào bạn!
BQT tiếp thu ý kiến này của bạn nhé. Và sẽ có phương án xử lý thích hợp.
Chúc bạn chơi game vui vẻ.
Thân!