PDA

View Full Version : Pháo Hoa mừng server mới [HẰNG SƠN]Leauge Of Lady
16-11-2014, 08:44 PM
Đây là 1 số hình ảnh mà mình đã chụp được trong lễ bắn pháo hoa mừng sự kiện mở server Hằng Sơn này!
Từ lúc mọi người tấp nập kéo nhau đi nhận và chạy thi về quảng trường để thi nhau bắn pháo hoa :smile:
Rất đẹp phải ko nào? :adore:

http://i1373.photobucket.com/albums/ag397/minhcong/2014-11-16_20-06-12_zps46dd2823.jpg (http://s1373.photobucket.com/user/minhcong/media/2014-11-16_20-06-12_zps46dd2823.jpg.html)
http://i1373.photobucket.com/albums/ag397/minhcong/2014-11-16_20-16-07_zps8933be19.jpg (http://s1373.photobucket.com/user/minhcong/media/2014-11-16_20-16-07_zps8933be19.jpg.html)
http://i1373.photobucket.com/albums/ag397/minhcong/2014-11-16_20-09-25_zps8858dde3.jpg (http://s1373.photobucket.com/user/minhcong/media/2014-11-16_20-09-25_zps8858dde3.jpg.html)
http://i1373.photobucket.com/albums/ag397/minhcong/2014-11-16_20-09-17_zpsb75b74fe.jpg (http://s1373.photobucket.com/user/minhcong/media/2014-11-16_20-09-17_zpsb75b74fe.jpg.html)
http://i1373.photobucket.com/albums/ag397/minhcong/2014-11-16_20-14-13_zps7bb387d6.jpg (http://s1373.photobucket.com/user/minhcong/media/2014-11-16_20-14-13_zps7bb387d6.jpg.html)
http://i1373.photobucket.com/albums/ag397/minhcong/2014-11-16_20-09-11_zps03f6b5c3.jpg (http://s1373.photobucket.com/user/minhcong/media/2014-11-16_20-09-11_zps03f6b5c3.jpg.html)
http://i1373.photobucket.com/albums/ag397/minhcong/2014-11-16_20-06-18_zpsc5df4402.jpg (http://s1373.photobucket.com/user/minhcong/media/2014-11-16_20-06-18_zpsc5df4402.jpg.html)
http://i1373.photobucket.com/albums/ag397/minhcong/2014-11-16_20-14-12_zpsef325b02.jpg (http://s1373.photobucket.com/user/minhcong/media/2014-11-16_20-14-12_zpsef325b02.jpg.html)

Vũ Khuynh Thành
23-11-2014, 07:42 PM
:sad: sv cũ cũng 1 thời như này... nay còn đâu...