PDA

View Full Version : Cần có 1 hành động cũa DUO cho các Thành viên Sever Ngân Giang !DUO9000524086
18-11-2014, 10:42 PM
Hiện tại thỳ khã năng ăn boss cũa mn rất thấp mạnh thỳ dồn về 1 bang còn nhưng vip khác hông dồn thỳ chỹ còn 1 tộc đánh vs 1 bang . kính xin DUO xem xét nhanh chóng trong năm nay gọp sever ngân giang giùm chứ bõ tiền muốn tranh đấu vs nhau mà gom về 1 chỗ thỳ thà nghỹ game còn hơn , game pk chứ đâu phãi là game offline đâu .Ra nhiều sever mà Bang quãn trị lại hông gọp các sever cũ thỳ đừng nên ra .