PDA

View Full Version : Phải chăng NPH đang dung túng cho người kháccklovezk111
28-11-2014, 11:43 AM
sáng nay sau khi bao trì co mức nap thẻ 6tr5 ,sau khi 1 số nhân vật tốp 1 2 seve nạp (hay làko cần nạp) cũng dc nhận thưởng xong thi lại quay về mố 3tr, vậy đây là li do gì mong NPH co câu trả lời , hay là tất cả nhưng acc tốp 1 2 đêug là người của NPH , và đang cố tình làm vậy để cho các acc khác ko thể theo kip và phải tiếp tục nạp thẻ để nuôi NPH