PDA

View Full Version : Song Tu PháiMèoHoang
30-11-2014, 09:51 AM
Hiện nay mình có 1 ý kiến nhỏ,về việc song tu phái.nhân vật Nữ cho song tu sang phái TV được,tại sao k cho song tu sang phái TL.mong nhà phát hành game và ad xem xét,mình rất thích chơi TL nhân vật Nữ,đây chỉ là ý kiến cá nhân mình.

Bạo Cúc Ma Tôn
03-12-2014, 03:23 PM
Hiện nay mình có 1 ý kiến nhỏ,về việc song tu phái.nhân vật Nữ cho song tu sang phái TV được,tại sao k cho song tu sang phái TL.mong nhà phát hành game và ad xem xét,mình rất thích chơi TL nhân vật Nữ,đây chỉ là ý kiến cá nhân mình.

Nữ thì làm ni cô( NM ) chứ đâu làm hòa thượng( TL) =))