PDA

View Full Version : Sự kiến giáng sinhngocbeo84
02-12-2014, 11:21 AM
Đề nghị AD thông báo hết các sự kiện đê... xem có đang để tham gia ko? lấy một mớ đồng giáng sinh xong sau này cho đổi mấy cái vật cùi cùi thì bó tay. sáng giờ mở mở 12 cái hộp quà giáng sinh được 1v1 vàng với 1 cái chân khí 500.... bó tay