PDA

View Full Version : Làm ơn gộp máy chủ Tung SơnBốngVoi
02-12-2014, 11:29 PM
Máy chủ Biện kinh - Tung Sơn cần gộp server gấp. Đã 3 môn phái ko đủ người tham gia đấu phái rùi. Người chơi thì thưa thớt

darknubis
04-12-2014, 08:43 AM
gộp tung sơn vs song hải đi adm, bình thường 2 sever toàn đánh liên cụm vs nhau