PDA

View Full Version : Vấn đề mua bán lot qua TTGD trong game...TuấnAnh2802
05-12-2014, 01:04 PM
Như tiêu đề e đã từng chơi qua võ laam1,2, kiếm thế và 1 số game khác nhưng từ khi chuyển qua game này thấy tính năng mua bán đồ qua TTGD của game rất hay và có thể giúp ít cho người chơi. Nhưng hiện nay có 1 số thành phần ở sever e nói chung và toàn thể các sever game NKVS không mua gì nhưng lại đặt đồ ở TTGD giá rất cao và lâu, nhằm để phá không cho mọi người lên đồ vậy thì lấy đâu ra sự công bằng ??? Thiết nghĩ NPH cũng đã có giải pháp là đặt đồ trên TTGD 3 ngày k có hàng về sẽ tự hủy nhưng như thế vẫn chưa ổn thật sự vì 3 ngày hết nó lại có thể đặt lên phá tiếp.Vậy tại sao NPH không xem xét lại và ra qui định đặt đồ trên TTGD 1 ngày hoặc 2 ngày tự gỡ bỏ khi đặt lên mà gỡ xuống sẽ bị mất 10% số vàng kk và vàng khóa. Còn người bán đồ sẽ được hưởng 10% từ số vàng người kia đặt nếu như NPH game mà ra qui định được như thế e nghĩ game sẽ phát triển tốt hơn và không còn 1 số thành phần xấu phá hoại game nữa. Trên đây là ý kiến của riêng e sau 9 tháng chơi game NKVS rút kinh nghiệm ra mong NPH game và toàn thể ae chơi game NKVS vào tham khảo và góp ý. Tks....