PDA

View Full Version : Tuyển anh em vào gia tộc ♥lửa♥ngocphu
15-12-2014, 12:47 AM
TỘC♥LỬA♥ SV BẮC HẢI TUYỂN ANH EM TÂM HUYẾT TOÀN QUỐC NÓI CHUNG VÀ ANH EM NHA TRANG-PHÚ YÊN NÓI RIÊNG VÀ AE BÊN SV HOA SƠN QUA ĐÂY VÀO TỘC ĐUA TÓP AE TẠO NHÂN VẬT THEO MẪU: VÍ DỤ: TÊN NHÂN VÂT:♥NÚI♥ AE LÀM THEO BƯỚC SAU: AE ẤN Alt 3 sẽ ra ♥ rồi ae ghi tên nhân vật của mình rồi lại Alt 3 https://www.facebook.com/groups/TocLua

Đỗ Hoàng Anh
24-12-2014, 06:11 PM
Zô với a zai :3 ...........................................