PDA

View Full Version : Event Giáng SinhThanhTùng
21-12-2014, 08:17 PM
đề nghị cho TRỨNG GS KO DÙNG THÌ CÓ THỂ BÁN TIỆM, có phải ai cũng có tiền mà ăn ev đâu, đã vậy còn ko xếp chồng dc, full rương:choler: