PDA

View Full Version : [Tham Gia] Event Danh Nhân Ngạo Kiếm - Đợt 3 ngày 27/12/2014Sặc Nước
27-12-2014, 03:05 PM
Đợt 3 xin được phép bắt đầu, tham gia tại đây nhé các bạn
http://emo.s2u.vn/GreenScarf/emo.s2u.vn_009.gifhttp://emo.s2u.vn/GreenScarf/emo.s2u.vn_009.gifhttp://emo.s2u.vn/GreenScarf/emo.s2u.vn_009.gifhttp://dl3.glitter-graphics.net/pub/1008/1008983pah07718id.gif Đối tượng tham gia :
Tất cả hảo hữu chơi game NKVS

http://dl3.glitter-graphics.net/pub/1008/1008983pah07718id.gif Thời gian :
- Đợt 1 : 15h ngày 25/12/2014
- Đợt 2 : 15h ngày 26/12/2014
- Đợt 3 : 15h ngày 27/12/2014

http://dl3.glitter-graphics.net/pub/1008/1008983pah07718id.gif Nội dung :
Mỗi đợt vào khung giờ đã cho, BTC sẽ đưa ra hình ảnh 3 danh nhân trong NKVS, nhiệm vụ của người chơi là trả lời chính xác tên của 3 danh nhân đó rồi gửi bài dự thi vào topic Event Danh Nhân Ngạo Kiếm - Đợt ... theo mẫu :


Tên tài khoản :
Tên nhân vật:
Server:
Đáp án :
- Danh nhân 1 :
- Danh nhân 2 :
- Danh nhân 3 :
http://dl3.glitter-graphics.net/pub/1008/1008983pah07718id.gif Giải thưởng :
Tại mỗi đợt, 05 bạn có câu trả lời nhanh và chính xác sẽ nhận được 01 gói quà TNAH


ĐỀ BÀI
​http://i.imgur.com/wxc0ZNR.jpgLưu ý:
- Nếu phát hiện clone BQT sẽ không công nhận giải cho acc clone đó.
- Câu trả lời phải là tiếng việt có dấu, đúng chính tả nên các bạn xem xét kỹ trước khi post câu trả lời.
- Để đảm bảo công bằng, các bài trả lời sẽ ở trạng thái Ẩn, khi kết thúc sự kiện sẽ hiện.
- Các bạn đã trả lời đúng ở đợt 1 sẽ không được công nhận nếu trả lời đúng ở đợt sau để nhường cơ hội cho các bạn khác nhé.

tình công tử
27-12-2014, 03:11 PM
Tên tài khoản : profesional1
Tên nhân vật: Clear♥Love
Server: Nam Hải
Đáp án :
- Danh nhân 1 : Ngọc Nhi
- Danh nhân 2 : Lý Mộ Hoa
- Danh nhân 3 : Ôn Ngọc Trúc

LuânHồiKiếp
27-12-2014, 03:18 PM
Tên tài khoản : namtuhan33
Tên nhân vật: LuânHồi.NamTử
Server: Mã Vân
Đáp án :
- Danh nhân 1 : Ngọc Nhi
- Danh nhân 2 : Lý Mộ Hoa
- Danh nhân 3 : Ôn Ngọc Trúc

Monions
27-12-2014, 03:36 PM
Tên tài khoản : strangernb1
Tên nhân vật: BôngNhu
Server: Bắc Hải
Đáp án :
- Danh nhân 1 : Ngọc Nhi
- Danh nhân 2 : Lý Mộ Hoa
- Danh nhân 3 : Ôn Ngọc Trúc

VânAnh
27-12-2014, 03:37 PM
Tên tài khoản : vananh2929
Tên nhân vật: ♥VânAnh♥
Server: Mã Vân
Đáp án :
- Danh nhân 1 : Ngọc Nhi
- Danh nhân 2 : Lý Mộ Hoa
- Danh nhân 3 : Ôn Ngọc Trúc

Thành Phan
27-12-2014, 03:58 PM
Tên tài khoản :binhbong2051
Tên nhân vật: ◄ACE►Kim♥Chi
Server: Bắc Hải
Đáp án :
- Danh nhân 1 : Ngọc Nhi
- Danh nhân 2 : Lý Mộ Hoa
- Danh nhân 3 : Ôn Ngọc Trúc

NKVS2030
27-12-2014, 03:59 PM
Tên tài khoản :
Tên nhân vật: ♣CậuChủCầnThơ♣
Server: Định Vân
Đáp án :
- Danh nhân 1 : Ngọc Nhi
- Danh nhân 2 : Lý Mộ Hoa
- Danh nhân 3 : Ôn Ngọc Trúc

Khánh Nam
27-12-2014, 04:06 PM
Tên tài khoản :hnlenhhoxung
Tên nhân vật: Khánh•Nam
Server:Bắc Hải
Đáp án :
- Danh nhân 1 : Ngọc Nhi
- Danh nhân 2 : Lý Mộ Hoa
- Danh nhân 3 : Ôn Ngọc Trúc

SầuThiênThuz
27-12-2014, 04:12 PM
Tên tài khoản : hungkeke1104
tên nhân vật : ◄Lý♠Mạc♠Sầu►
sever Bắc Hải
Đáp án
Danh nhan 1 : Ngọc nhi
Danh nhan 2 : Lý mộ hoa
Danh nhan 3 : Âu Vô khuyết

dongta1108
27-12-2014, 04:13 PM
Tên tài khoản :fifa1108
Tên nhân vật:♣TâyĐộc
Server:Mã Vân
Đáp án :
- Danh nhân 1 :Đổng Ngọc Nhi
- Danh nhân 2 :Lý Mộ Hoa
- Danh nhân 3 :Ôn Ngọc Trúc

ThienYami
27-12-2014, 04:16 PM
Tên tài khoản : thienyami2
Tên nhân vật: ThiênYami
Server: Hoa Sơn
Đáp án :
- Danh nhân 1 : Đổng Ngọc Nhi
- Danh nhân 2 : Lý Mộ Hoa
- Danh nhân 3 : Ôn Ngọc Trúc

ThienYami
27-12-2014, 04:17 PM
Tên tài khoản : thienyami2
Tên nhân vật: ThiênYami
Server: Hoa Sơn
Đáp án :
- Danh nhân 1 : Đổng Ngọc Nhi
- Danh nhân 2 : Lý Mộ Hoa
- Danh nhân 3 : Ôn Ngọc Trúc

doãchíbình
27-12-2014, 04:18 PM
Tên tài khoản :clupdr1123
Tên nhân vật:◄Tiêu♥Long♥Nư►
Server: bắc hải
Đáp án :
- Danh nhân 1 :ngọc nhi
- Danh nhân 2 :li mộ hoa
- Danh nhân 3 : ngọc trúc

jajaja
27-12-2014, 04:22 PM
Tên tài khoản :hungkeke1105
Tên nhân vật:◄Lục♠Thần♠Sầu►
Server:bắc hải
Đáp án :
- Danh nhân 1 :Ngọc Nhi
- Danh nhân 2 :Lí Mộ Hoa
- Danh nhân 3 :Ôn Ngọc Trúc

kubin123132
27-12-2014, 04:29 PM
Tên tài khoản : moreandloveu
Tên nhân vật: VậyHoyĐiNha
Server: Hoa Sơn
Đáp án :
- Danh nhân 1 : Đổng Ngọc Nhi
- Danh nhân 2 : Lý Mộ Hoa
- Danh nhân 3 : Ôn Ngọc Trúc

Tử Thần123
27-12-2014, 05:17 PM
tên tài khoản :siiusao
Tên nhân vật :«Tử♥Thần¯Hyrosy
Server : Nam Hải
Đáp Án :
-Ngọc Nhi
-Lý Mộ Hoa
-Ôn Ngọc Trúc

A iu E láo chó cắn
27-12-2014, 08:03 PM
Tên tài khoản :letuan991
Tên nhân vật: Anh.Yêu..Em.Láo.Chó.Cắn
Server: Nam Hải
Đáp án :
- Danh nhân 1 : Ngọc Nhi
- Danh nhân 2 : Lý Mộ Hoa
- Danh nhân 3 : Ôn Ngọc Trúc