PDA

View Full Version : Ức chế cường hoáTaiLam
30-12-2014, 09:00 PM
biet bao nhiêu nguoi ep cây vk len +9 32% lên cái một, t ép rớt 6 lần tren 60%, 2 lan 32%, rớt như chó, không công bằng chút nào, quyet dinh nghie game roi ma ức chế quá nên mới nói

MiuOliu
03-01-2015, 01:50 PM
Chào bạn!
Việc bạn cường hóa dưới tỉ lệ 100% thì vẫn mang tinh chất hên xui thôi nhé.
Thân!