PDA

View Full Version : Mong Ad xem xét!Lâm Giang EmRấtTiếc
03-01-2015, 12:41 PM
ERT có ý kiến là những sv mở lâu rồi như Lâm Giang, Song Giang đang thiếu khí bàn thủ tâm rất nhiều vì nhiều acc mới lên sau này qua mất event có khí bàn thủ tâm rồi nên rất khó để lên chân nguyên nữa. Trong khi đó khí bàn Linh Động lại có 1 lượng lớn dư ra. Thiết nghĩ, trước khi ra khí bàn ngũ hành, có thể tạo event mà trong đó phần thưởng là khí bàn thủ tâm hay có thể cho khí bàn thủ tâm được mua bằng Tinh Vẫn Tệ trong tiệm tùy thân thì sẽ rất lợi cho cả người chơi lẫn nhà Sản xuất. Vì không có khí bàn thủ tâm thì sẽ k thể dùng khí bàn linh động lẫn khí bàn ngũ hành. Thân!

MiuOliu
03-01-2015, 01:55 PM
Chào bạn!
BQT sẽ mở lại các sự kiện có liên quan đến Khí Bàn Thủ Tâm để các gamer có thể tham gia và nhận được vật phẩm đó nhé.
Thân!