PDA

View Full Version : admin giúp vs :( :( :( :(ĂnTànPháHại
15-01-2015, 02:30 PM
sao mình k nhận đk gói quà hỗ trợ tân thủ ở máy chủ phi vân vậy tên nhân vậy là _ĂnTànPháHại_

GióMùaHạ
15-01-2015, 02:52 PM
Bạn có thể vào đây đăng nhập và nhấn vào chữ nhận code tân thủ nha
đây là link :http://nkvs.vn/event/5-ngay-hanh-hiep.html
http://i.imgur.com/WdTiorz.png