PDA

View Full Version : một số thắc mắc : về sự kiện thưởng đấu gia tộc thang 12-2014 va sự kiện giải đấu vo song tri an tối nay ngày 18/1/2015trananhduc
18-01-2015, 08:55 PM
xin hỏi : nhà phát hành thời gian phát thưởng giải đấu gia tộc quần hùng liên cụm tháng 12 nam 2014. thư 2 tối nay giải đấu vo song tri ân. sao nich tôi bị lỗi giày không có lỗ 6 trong khi các nhân vật khác đều có dẫn dến thiệt thòi. game cũng phải cho đúng chứ . đề nghị xem xet ý kiến . link hinh ảnh [https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1519107538378253&set=pcb.1519109885044685&type=1&theater