PDA

View Full Version : Chiến trường tinh vẫn????????????????????????????????Chimsu
24-01-2015, 06:58 PM
Mong GM sửa lại cái chiến trường tinh vẫn. Mở chiến trường ra mà không đi đc thì đóng hộ luôn cái chiến trường đi nhìn ngứa mắt quá:cry:

Bạo Cúc Ma Tôn
25-01-2015, 02:59 PM
Mong GM sửa lại cái chiến trường tinh vẫn. Mở chiến trường ra mà không đi đc thì đóng hộ luôn cái chiến trường đi nhìn ngứa mắt quá:cry:

Vẫn đi bt chứ sao mà không đi đc,báo danh vào 3h30 - 3h50 - 4h10 chẵn h nó mới mở nhé.

Ảo Mộng
26-01-2015, 03:14 PM
Có thẻ do bạn báo danh quá giờ (quá 16h30) hoặc do bạn không nhấn "đi đến" khi bảng thông báo hiện ra thôi. Cứ đủ người là vào chiến trường bình thường mà.