PDA

View Full Version : yêu cầu tiêm tinh vân tệ cần bổ sung mua lại hàngKuTom
30-01-2015, 05:22 AM
ADM chó hỏi trước minh mua nhiều cục khí bàn trúc cơ mà trong khí đó mở được có 2 ô còn thừa cả đông liệu muôn hủy hay bán đi thì bán ở đâu và nếu chưa có mong DUO sửa lỗi để bán đi chứ sao tiêm các tiệm vàng khóa , tam hiệp nghĩa , sư môn ở tùy thân mua song muốn bán lại ngay vẫn được sao tiêm tinh vân tê lại ko bán được vậy xem giải quyết dùm với , nếu ko chó bán thi cũng cho mang hủy đi chứ để trât rương quá.

MiuOliu
31-01-2015, 01:00 PM
Chào bạn!
Vấn đề của bạn có thể vào trang hotro.duo.vn gữi yêu cầu để BQT kiểm tra tài khoản của bạn, nếu như bạn còn thừa Khí Bàn-Trúc Cơ khi đã mở hết dòng thứ 1 trong Khí Hải, thì BQT sẽ xem xét hỗ trợ lại số điểm Tinh Vẫn Tệ bạn đã mua dư ra hay không và sẽ tiêu hủy số Khí bàn-Trúc cơ dư của bạn nhé.
Chúc bạn chơi game vui vẻ.
Thân!