PDA

View Full Version : [B]Tăng cấp Nhân quá (Máy chủ phi vân)[/B]Fantansy00
31-01-2015, 12:06 AM
Admin cho hỏi cái !
Tại sao máy chủ phi vân mới 18:00 30/1/2015 mới mở cấp 80 |
Mà Event đã đến 10h sáng hỏi phải nhận quà ở code Tăng cấp nhận quà làm sao !
DUO đình lừa người chơi ak , làm vậy thi còn gi ai muốn cay kéo nữa ....
P/s mong mở lại event này để người chơi nhận code ...
Thân Ai

Ảo Mộng
02-02-2015, 10:53 AM
Admin cho hỏi cái !
Tại sao máy chủ phi vân mới 18:00 30/1/2015 mới mở cấp 80 |
Mà Event đã đến 10h sáng hỏi phải nhận quà ở code Tăng cấp nhận quà làm sao !
DUO đình lừa người chơi ak , làm vậy thi còn gi ai muốn cay kéo nữa ....
P/s mong mở lại event này để người chơi nhận code ...
Thân Ai

Hi Fantansy00,
Mình nghĩ có lẽ bạn có hiểu lầm gì về sự kiện Tăng cấp nhận quà.
Cụ thể là máy chủ Phi vân khai mở vào 10h ngày 15/1/2015. Sự kiện tăng cấp nhận quà theo quy định sẽ kết thúc vào 10h00 ngày thứ 15 mở máy chủ tức là vào ngày 29/1/2015.
Còn mở giới hạn cấp 79 là vào ngày thứ 8 mở máy chủ (tức là ngày 22/1/2015). Như vậy là bạn có thời gian 7 ngày để tăng cấp từ 69 lên tới 79 (gói quà tăng cấp cuối là cấp 79). Đây thực sự là một yêu cầu không khó nếu như bạn có tham gia các hoạt động trong game và làm nhiệm vụ truyện ký.
Chúc bạn chơi game vui vẻ.
Thân!