PDA

View Full Version : Mong Mỏi của các game thủGame_CLUP
14-02-2015, 03:52 AM
XIn nhà phát hành Dou...gộp sever hằng sơn....chứ sever vắng đi CT dc có vài mạng...người chơi chính thì ít..đa số là các clone....mong nhà phát hành để tâm đến...suy nghĩ của em...
Thân:stick:

MiuOliu
25-02-2015, 08:39 AM
Chào bạn!
BQT sẽ xem xét lại vấn đề gộp sever Hằng Sơn với 1 sever thích hợp trong thời gian tới nhé.
Thân!