PDA

View Full Version : Cẩn tuyển ae tam huyết vào Sv Tương Dương-Dông Giang- Tộc Bạo Chúa..AHQ
06-03-2015, 04:46 PM
- Tuyển ae khắp miền đất nước
- AE nào muốn tham gia vào tộc đua top thì làm theo nha:
+ Tên nhân vật trong game có ký tự ♥ đầu tiên nhá
+ face gia tộc :https://www.facebook.com/groups/667069130085623/