PDA

View Full Version : Chiến Trường không đủ người tham gia... hằng tuần vẫn bị trừ điểm Công HuânCá Lóc Nhỏ
14-03-2015, 07:13 PM
Đề nghị NPH xem lại vấn đề này dùm cái ha ...
2 tháng nay rùi không đủ người thì ko đi chiến trừơng đc mà công huân thì vẫn trừ... riết rùi chắc không còn điểm nao luôn quá

YêuOx
16-03-2015, 12:22 PM
:ops: mặc định nó đã như thế rồi có điều chỉnh thì cũng chỉnh được số lượng người tham gia thôi.

GióMùaHạ
16-03-2015, 01:49 PM
Bạn có thế cho mình biết bạn ở sv nào không để mình báo lên BTQ xem xét tình hình này.

leecongtu
23-03-2015, 11:12 PM
minh la 1 acc TOp ben sv hangson rat mong duoc gop sv vi bay gio wa vang

MinChicken
25-03-2015, 08:15 PM
Cảm ơn bạn đã góp ý BTQ sẽ cân nhắc và gộp trong thời gian sớm nhất.