PDA

View Full Version : đề nghị duo gộp serve hoàng sơn cụm bk gấp gấp dùm cáiCLLangTu
18-03-2015, 10:47 AM
TÌNH HÌNH LÀ SERVE JO NÁT BẤY HẾT R CHẲNG CÒN AI NỮA. CT, TTL CÁI CM JI CŨNG MISS, ẤN CHẲNG LÊN ĐC, NGUYÊN LIỆU, VP CŨNG KHÔNG, TOÀN TRAIN VS LÀM NV LINH TINH VỚ VẨN. AE TÂM HUYẾT CŨNG SẮP NGHỈ HẾT R ĐẤY, ĐỀ NGHỊ GỘP SERVE HOÀNG SƠN VS SERVE KHÁC GẤP DÙM CÁI!!!!!!!! CHẲNG HIỂU KHI NÀO NPH MỚI HIỂU ĐC MONG MUỐN CỦA ACE NỮA. SERVE MỚI RA LIÊN TỤC, CŨ THÌ CHẲNG CHỊU GỘP, THẾ PẢI CHỜ TỚI KHI NÀO ĐÂY, KIÊN NHẪN CŨNG CÓ GIỚI HẠN CHỨ, ÉP NHAU QUÁ VẠI, CHƠI THẾ CHƠI LÀM JI NỮA. :hellboy::hellboy::hellboy::hellboy::hellboy::hell boy:

MiuOliu
21-03-2015, 09:10 AM
Chào bạn!
Bạn thường xuyên truy cập trang chủ nkvs.vn để cập nhật thường xuyên các tin tức mới nhất về vấn đề gộp sever nhé.
Thân!