PDA

View Full Version : vấn đề một số phái quá it người không thể tham gia đấu pháicodononlinezzz
31-03-2015, 09:49 PM
BQT xem xét một số phái như côn luân , thiếu lâm, tiêu dao ở các sv cũ hiên nay chỉ còn 1 2 người chơi không thể tham gia hoạt động đấu phái được ( yêu cầu đấu phái là 10 người) nên điểm danh vọng đấu phái và điểm sư môn không có .kính mong bqt xem xét trong tg ngắn điều chỉnh không bắt buộc 10ng mới mở đấu phái mà 1 2 người cũng đấu được như các phái khác. bqt cứu 3 phái này cũng như cứu lấy game. thank

Nhất Chỉ Phá Thiên
02-04-2015, 01:56 PM
Chào bạn!
BQT đang có phương án để lôi kéo người chơi trong thời gian tới, và cũng kéo các phái như bạn nói trên để game càng phát triển bạn nhé. BQT sẽ có thông tin trong thời gian tới ở trang chủ nkvs.vn.
Thân!