PDA

View Full Version : đập đồvkl mn
01-04-2015, 08:23 PM
Như lồn yk.đập 3 fát phù 64 pt ko lên 10?/?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? bo? game này đi moi người

Nhất Chỉ Phá Thiên
02-04-2015, 03:14 PM
Chào bạn!
Thứ nhất: do bạn cường hóa dưới tỉ lệ 100% thì đều hên xui bạn nhé. BQT không can thiệp được vì đây là thao tác của người chơi.
Thứ hai: bạn nên dùng từ ngữ có văn hóa trong diễn đàn.
Thân!