PDA

View Full Version : Khong nhan dc qua Tieu Phi 4-5/4 sever Dong GiangFord Mustang
04-04-2015, 08:14 PM
AD oi! tai sao khong nhan dc qua Tieu Phi Vay
:doubt:

PrettyBoy
04-04-2015, 10:07 PM
Chào bạn!
Trường hợp này nếu bạn đã tiêu phí mà chưa nhận được quà tiêu phí thì bạn gửi hổ trợ để ban quản trị hổ trợ lại nhé.
Thân!