PDA

View Full Version : Lổi 1k Nhận quà bao labjkein
07-04-2015, 01:14 AM
AD xem lại giúp sk nạp 1 1k nhận quà bao la với đọc SK thấy nói là 23h59p mới kết thúc sk mà mình nạp lúc 23h56p ko nhận dc qua dù thoát ra vào lại đủ kiểu
mong AD xem lại dùm

GrontNguyen
07-04-2015, 09:04 AM
AD xem lại giúp sk nạp 1 1k nhận quà bao la với đọc SK thấy nói là 23h59p mới kết thúc sk mà mình nạp lúc 23h56p ko nhận dc qua dù thoát ra vào lại đủ kiểu
mong AD xem lại dùm

Chào bạn,
Bạn có thể vào trang hotro.dou.vn và gửi yêu cầu hỗ trợ về vấn đề quà nạp thẻ này nhé. Để BQT có thể kiểm tra và hỗ trợ bạn sớm nhất.
Chúc bạn chơi game vui vẻ
Thân!