PDA

View Full Version : lay lai acbuon ban dien nuoc
07-04-2015, 12:51 PM
MINH BI HACK,MINH DA VAO TRANG CHU LAY LAI MAT KHAU,NHUNG SAO MAT KHAU GOI VE EMAIL CHO MINH MA MINH LAY DANG NHAP VAO GAME KO DC,MINH CUNG DA DUNG MAT KHAU DO DE DOI LAI MAT KHAU MOI,NHUNG VAN KO DANG NHAP VAO GAME DC,MINH KO HIEU LI DO TAI SAO,MINH DA LAM HET CAC BUOC KICH HOAT MAT KHAU MOI ROI,NHUNG DUNG MAT KHAU MOI VAN KO DANG NHAP DC.TEN TAI KHOAN CUA MINH LA buithiminhchau,mong add giup do minh som nhat

Pinn
07-04-2015, 05:42 PM
Chào bạn,
Các vấn đề về thông tin tài khoản thì bạn hãy gửi yêu cầu hỗ trợ về trang http://hotro.duo.vn/ nhé, BQT sẽ xem xét xử lý cho bạn.
Chúc bạn chơi game vui vẻ!!
Thân!!