PDA

View Full Version : rác nhiệm vụ???A La Đanh
09-04-2015, 01:01 PM
khi mình sử dụng thiên mệnh chi thư thì sẽ có rác nhiệm vụ. AD cho mình hỏi làm cách nào để bỏ đc ra khỏi hòm đồ của mình?

Nhất Chỉ Phá Thiên
10-04-2015, 01:40 PM
Chào bạn!
Bạn vui lòng đến gặp NPC Tiểu Cường ở các thành để tiêu hủy vật phẩm nhiệm vụ nhé.
Thân!