PDA

View Full Version : rác thiên mệnh chi thưA La Đanh
09-04-2015, 01:04 PM
là cách nào để loại đc ra khỏi hòm chứa đồ??????????

Nhất Chỉ Phá Thiên
09-04-2015, 02:48 PM
Chào bạn!
Vật phẩm khi bạn sử dụng Thiên mệnh chi thư để hoàn thành nhiệm vụ truyện bạn vui lòng đến NPC ở các Thành để tiêu hủy nhé.
Thân!