PDA

View Full Version : Skill tieu dao cần fixtieudaodu
23-04-2015, 02:43 PM
Chào ad, số là em đã xem thông tin về skill duy ngã độc tôn của tiêu đao. có đoạn ghi mỗi viên ngọc +110% chí mạng. nhưng khi thử skill thì không được...cụ thể em thử 4 ngọc được 50% chí mạng. Mong ad fixx lại.

Nhất Chỉ Phá Thiên
28-04-2015, 02:04 PM
Chào bạn!
Trước hết khách hàng cứ bấm F đánh bình thường, sau khi tích các ô phía tròn phía dưới chiêu Du Long Thương Pháp (chiêu 1x), rồi nhấn phím có cài đặt skill Duy Ngã Độc Tôn. Căn cứ vào số ô tròn ở trên + nhấn skill Duy Ngã Độc Tôn sẽ tăng lên chí mạng nh. Chứ không phải mới đánh mà buff skill Duy Ngã Độc Tôn sẽ cộng Chí Mạng lên 110%.
Thân!