PDA

View Full Version : xin hỏi vấn đề tăng cấp nhận quà ở server nguyệt giangminhcung
23-04-2015, 07:59 PM
ad ơi xin hỏi bao giờ thi có code tăng cấp nhận quà ở server nguyệt giang vậy

Thượng Khanh
24-04-2015, 09:45 AM
Chào Bạn!
Sự Kiện Tăng Cập Nhận Quà sẽ không mở ở máy chủ Nguyệt Giang đâu bạn nhé.
Thân!

TieuNgaoGiang_Ho
13-05-2015, 09:44 PM
Xin hỏi SK tăng cấp nhận quà ở máy chủ Ngọa Long có không vậy
nếu có thì nhận ở đâu vậy AD