PDA

View Full Version : Hi vọng 1 ngày nào đó AD mở clb NKVS tại Tây Ninhnguyenman
09-05-2015, 11:53 PM
theo mình thấy Tây Ninh có khá nhiều ae đang chơi NKVS nhưng chưa có dịp or 1 nơi để tập hợp trao đổi trò chuyện cùng nhau thảo luận về những kinh nghiệm từng trãi qua của NKVS. Hi vọng AD mở 1 buổi office tại Tây Ninh.
Chân thành cám ơn!!!!