PDA

View Full Version : Sôi Nổi Cùng Máy Chủ Tàng Long___Rùa___
11-05-2015, 06:38 PM
Mình đã làm theo đúng yêu cầu của sự kiện Sôi Nổi Cùng Máy Chủ Tàng Long, hình ảnh đã được duyệt đăng vậy code làm sao để nhận và khi nào có code vậy. Cảm ơn.

Thượng Khanh
12-05-2015, 08:37 AM
Chào Bạn!
Sau khi kết thúc sự kiện, BQT sẽ tổng hợp rồi gửi code vào hòm thư diễn đàn cho những ai đạt yêu cầu(topic tổng hợp ở box sự kiện outgame) nhé.
Thân!