PDA

View Full Version : xin phat code cho anh emxxprogamexx
25-05-2015, 12:24 PM
code tăng cấp nhận quà có phát xin ad gửi cho mình 1 cái nha ad thân

Nhất Chỉ Phá Thiên
29-05-2015, 02:35 PM
Chào bạn!
BQT đã đóng sự kiện tăng cấp nhận quà rồi nhé, nên BQT không hỗ trợ được bạn vấn đề này.
Thân!